banner875
banner815
banner878

Buddle’ın milyon dolarlık kara paraları aklandı

banner476

KKTC tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilen ve ülkesi Avustralya'ya iade edilen çete lideri Mark Buddle’ın ülkedeki mal varlıkları ve ispat edilememiş kaynaklar nedeniyle soruşturma yürüten Polis, önemli bilgilere ulaştı. Olayla ilgili Avukat Emre Kadri, Avukat Batur Sağlamer ve iş insanı Halil Kahraman teminata bağlandı

banner825
Buddle’ın milyon dolarlık kara paraları aklandı

 
 
KKTC tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilen ve ülkesi Avustralya'ya iade edilen çete lideri Mark Buddle’ın ülkedeki mal varlıkları ve ispat edilememiş kaynaklar nedeniyle soruşturma yürüten Polis, avukat Emre Kadri, avukat Batur Sağlamer ve iş insanı Halil Kahraman’ı mahkemeye çıkardı.
Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek Suçlaması ile ilgili olarak üzere mahkemeye çıkarılan zanlılar Emre Kadri, Batur Sağlamer ve Halil Kahraman teminata bağlandı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran olguları aktardı.
Polis,  zanlı 1 Emre Kadri, Zanlı 2 Batur Sağlamer ve zanlı 3 Halil Kahraman’ın "4/2008 Sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 24.03.2022 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ve ekinde bulunan evraklardan, Interpol tarafından "Organize Suç Örgütü Üyeliği" "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranan Avustralya vatandaşı Mark Dougles Buddle isimli şahsın bahse konu suçlardan elde ettiği Suç Gelirini yurt içine getirdiği ve KKTC’de bahse konu suçtan elde ettiği geliri akladığı, ayrıca konu şahıs aleyhine 01.03.2022 tarihinde banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde de bulunulduğunun öğrenilip, konu şahıs ve bağlantılı olduğu şahıslar aleyhine 4/2008 sayılı yasa tahtında soruşturma yapılması istendiğini anlattı.
Polis, Interpol’dan alınan yazıda Mark Dougles Buddle’ın denizaşırı ülkelerde ve Avustralya’da yasa dışı suç faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı serveti saklamak için banka hesaplarını kullandıklarından şüphelendikleri, Mark Buddle’ın özellikle uyuşturucu ithalatı ve uyuşturucu dağıtımı yoluyla servet kazandığının değerlendirildiği, Comanchero kanun kaçağı motosiklet çetesinin uluslar arası başkanı olduğu, Avustralya’da herhangi bir gelirinin olmadığı ve 2018 yılının başında deniz aşırı yer değiştirmesiyle Comanchero’nun yasa dışı malların ithalatı ve dağıtımını ve Orta Doğu’daki şirketler ve inşaat projeleri aracılığıyla kara para aklamayı içeren suç faaliyetleri ile ilgili olduğunun öğrenildiğini belirtti.
Polis, bahse konu şahsın 07.07.2021 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını, Temmuz 2021 tarihinde Zanlı Emre Kadri’nin talimatı ile KKTC’de bulunan yerel bankalarından birinde Mark Dougle Buddle adına toplam 82.000 USD nakit yatırım ile hesaplar açıldığının tespit edildiğini söyledi.
Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlı 1 Emre Kadri’nin Avustralya 'da Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın Girne’de 1.200.000 ABD dolarına 3 adet lüks daire almasını, Mark Douglas Buddle adına KKTC'de bulunan bankalarda hesap açılmasını ve söz konusu hesaplara para yatırılmasını sağladığı, Mark Douglas Buddle' in Girne’de bir benzin istasyonunun aylık 8.000 STG'ye 5 yıllığına kiralaması için yapılan sözleşmenin imzalanması esnasında Mark Douglas Buddle'in avukatı sıfatı ile yer aldığını ayrıca Nisan ve Mayıs 2022 tarihinde mal sahibine yapılan toplam 112.074 Stg ödemeden 8.000 Stgnin havale edilmesini sağladığını aktardı.
Polis, yine zanlı 1 Emre Kadri’nin, Mark Douglas Buddle'ın 10.07.2022 tarihinde ihraç edilmesinin akabindeki ilk iş günü olan 13.07.2022 tarihinde adı edilenin hesaplarında kalan paraların çekilmesi için girişimde bulunduğunu ancak banka tarafından bloke konduğundan söz konusu paraların çekilmesini sağlayamadığının öğrenildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak Mark Douglas Buddle’ın hesaplarında yapılan incelemede 1.200.000 Amerikan Doları bir meblağın hesaplarında olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, söz konusu suçtan elde edilen paraların KKTC'ye yasadışı olarak girdiği ve/veya başka şahısların hesapları kullanılarak aklandığına inanılmakta olup bu yönde de geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğini söyledi. Polis,
26.08.2022 tarihinde Zanlı 1 Emre Kadri’nin hesaplarının bulunduğu bir banka tarafından Zanlı 1’in hesaplarına yurt dışından gelen şüpheli havaleler ile ilgili olarak kendisinden defalarca belge ve evrak istenmesine rağmen Zanlı 1’in taraflarına herhangi bir belge ve evrak sunamadığından dolayı konu banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu belirtti.
Polis, tüm bu olgular yanında avukatlık mesleğini icra eden Zanlı 1 Emre Kadri’nin 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında Avukatlar ve/veya Avukatlık Büroları Yükümlü sayıldığı halde Mark Dougles Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığını söyledi.
Polis, zanlı 2 Batur Sağlamer’in Avustralya'da "Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın 1.200.000 Amerikan Dolarına satın aldığı 3 daire ile ilgili olarak hazırlanan sözleşmede şahit olduğunu, yine aleyhine Suç Geliri soruşturması yürütülen Az Bay Tourısm LTD isimli şirkette Mark Douglas Buddle'ın sekreter, Zanlı 2’nin direktör olduğu, en büyük hissedarının Mark Douglas Buddle olduğu, ikinci büyük hissedarlarının ise Zanlı 2 olduğu, Ayrıca Zanlı 2’nin konu şirketin hesabına 2 defada yaklaşık 90.000 STG nakit yatırımlar yaptığının tespit edildiğini söyledi.Emre Kadri


Polis, Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’in KKTC’de evlenebilmesi için kendi ülkesinden alınmış bekarlık belgesini Evlendirme Dairesi’ne sunmamak için ve bu belgeden muaf tutulmak amacı ile 24.03.2022 tarihinde İskele Aile Mahkemesinde görülen 5/2022 sayılı Genel İstida duruşmasında Avukat olarak Zanlı 2’nin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.
Polis, konu evliliğin paravan evlilik olduğu yönünde Muhaceret Dairesine ihbar yapıldığı öğrenilip bu yönde de soruşturma başlatıldığını anlattı. Polis, ayrıca Avukatlık mesleğini icra eden Zanlı 2’nin 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında Avukatlar ve/veya Avukatlık Büroları yükümlü sayıldığı halde Mark Dougles Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığının öğrenildiğini söyledi.
Polis, zanlı 3 Halil Kahraman’ın, 15.07.2022 tarihinde Lefkoşa'da Avustralya 'da "Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın büyük hissedar ve direktör olduğu
İlkay&Şengül Kahraman Ltd.'in banka hesaplarına Şubat 2022 tarihinden itibaren yüksek miktarda nakit paralar yatırılmasını sağladığı, konu şirket aleyhine suç geliri soruşturması başlatılıp tüm mal varlıklarına tedbir konulmadan birkaç gün önce Zanlı 3 ün konu şirketin hesaplarında bulunan 1.190.710 TL, 390 USD, 310 STG ve 960 Euro’yu nakit çektiğinin tespit edildiğini belirtti.Halil Kahraman


Polis, Mart 2022 tarihinde Zanlı 3’ün sahibi olduğu Seasons Ltd’in hesaplarından Mark Dougles Buddle’a 150.000 Stg havale gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı.
Polis, yine mesele ile ilgili olarak Mark Dougles Buddle ile birlikte hareket eden başka bir Avustralya vatandaşı şahsın hesabında bulunan paraların Zanlı 3 tarafından çekildiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Mark Dougles Buddle ile birlikte hareket eden ve konu şahıs ihraç edildikten sonra yurt dışına çıkan Avustralya vatandaşı şahsın, ikamet izni için daireye 11.11.2021 tarihli Zanlı 3’den 40,000 Stg karşılığında satın alınmış taşınmaz mal koçanı sunulduğunun tespit edildiğini anlattı.
Polis, 25.04.2022 tarihinde KKTC’de, KKTC vatandaşı ile evlenen Mark Dougles Buddle’ın nikah şahidinin Zanlı 3 olduğu, 20.06.2022 tarihinde de Zanlı 3' ün, Mark Dougles Buddle ile evlenen şahısa adına olan Mercedes marka bir aracı devrettiğinin tespit edilip araştırmanın devam ettiğini belirtti. Polis, Girne’de faaliyet gösteren ve Mark Dougles Buddle tarafından 5 yıllığına kiralanan ayrıca I yıllık kira ücreti konu şahıs tarafından ödenen benzin istasyonunun tabela isminin Kahraman 2 olduğu ve Zanlı 3 tarafından faal olarak çalıştırıldığının öğrenildiğini söyledi.
Polis, 29.08.2022 tarihinde şubeye gelen Zanlı 3’ün vermiş olduğu sözlü beyanında "Seasons Ltd’i kendisinin idare ettiğini, Mark Buddle’in Girne’de benzin istasyonunu kiraladığı ve Buddle’ın istemi üzerine ortak oldukları, Mark’ın Girne’deki benzin istasyonunu 96.000 Stg’ye kiraladığı, kendisinin de 96.000 STG nin yarısı olan 48.000 Stgyi Mark Buddle’ın hesabına gönderdiğini, Benzin istasyonunun eski kiracısına benzin istasyonundan çıkması için Mark Buddle’ın Seasons Ltd’den Kadilac model lüks bir araç alıp verdiğini anlattı.
Polis, bu araç için Mark Buddle’ın kendisine ödemeyi nakit yaptığını, aracın satış değerinin 125.000 STG olduğu, 1.700.000 STG’ye İskele’de bulunan bir şirketin (AZ-BAY) hissesinin satın alındığı, alınan % 75’lik hissenin & hissesini kendisinin Zanlı 1’in aracılığı ile Zanlı 2 adına 225.000 STG ödediğini, I hisse için Mark Buddle’ın ise 1.000.000 1.100.000 USD ödediğini, ayrıca Mark Dougles Buddle’ın Dubai’den kendisine 2 adet araç aldığını bunun üzerine Mark Buddle’a 150.000 Stg ve toplam 70.000 Stglik de 4 adet çek yazıp verdiğini beyan ettiğini aktardı.
Polis, Mark Dougles Buddle’a ait ve garajında bulunan Bentley marka ve Land Curise marka kurşun geçirmez lüks araçlar Mark Dougles Buddle 10.07.2022 tarihinde ihraç edildikten sonra Zanlı 3 tarafından konu araçların Buddle a ait garajdan alıp Bentley marka aracı, 14.07.2022 tarihinde kendi adına devrini sağladığını, Land Curise marka kurşun geçirmez aracı da 29.08.2022 tarihinde M/Araçlar Mukayyitliğinde başka bir şahsın adına devir yapmaya çalıştığının öğrenildiğini anlattı.
Polis, tüm bu olgular yanında Seasons Ltd ile araç satışı yapan Zanlı 3’ün 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında Oto Galerilerin yükümlü sayıldığı halde Mark Dougles Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığını söyledi.
Polis,  12.09.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği Zanlı 1’e ait ofisin aranmış olup aramada Mark Dougles Buddle ve konu şahıs ile birlikte hareket eden yine Avustralya vatandaşı bir şahıs adına düzenlenmiş 400.000 Stg değerinde imzasız taşınmaz mal satın alma sözleşmesi ve konu taşınmaza ait koçan fotokopilerinin tespit edildiğini anlattı.
Polis, aynı tarihte Mağusa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği Zanlı 2’ye ait ofisin arandığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği Zanlı 3’e ait oto galerinin arandığını, Mark Dougles Buddle’a ait Bentley marka araca ait kayıt belgesi dahil diğer evrakları, Az-Bay Tourizm Şirketine ait bir set onay belgesi, Mark Dougles Buddle ve Buddle ile birlikte hareket eden Avustralya vatandaşı diğer şahısa ait pasaportların fotokopisi, Mark Dougles Buddle ve diğer Avustralya vatandaşına ait ikamet belgelerinin bulunduğunu söyledi. Polis, yine Mark Dougles Buddle’a ait Bentley marka ve Land Cruise marka kurşun geçirmez araçların King Auto’da tespit edildiğini anlattı.
Polis, zanlılara yazılı dava tebliğ edildiğini ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtip, zanlıların methaldar olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren ağır suçlardan olduğunu söyledi. Polis, zanlı 1 ve 2’nin avukat  olduğunu, zanlı 3’ün KKTC vatandaşı olup İş sahibi ve yerleşik olduğunu belirtip, “Zanlılar aleyhine yürütülen tahkıkat tamamlanmamış olup zanlıların tahkikata etki etme olasılıkları yoktur. Bu aşamada zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep ederim” dedi.
Zanlıların avukatları müvekkillerinin yurtdışına çıkışlarının men edilmesi ve polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına itirazları olduğunu beyan etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, üç zanlının da yurtdışına çıkışını yasaklayarak, zanlı 1 Emre Kadri’nin 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ergüden, zanlı 2 Batur Sağlamer’in 50 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına ve zanlı 3 Halil Kahraman’ın ise 150 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
  
 
Batur Sağlamer
  
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.