banner411
banner69
banner460

"Bu plan büyük bir ihtiyaçtı"

banner27

İçişleri Bakanı Baybars, İmar planıyla, halkın refahı, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve çevreye duyarlı yapılaşma hedeflediklerini vurgulayarak “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nin hak ettiği ekonomik değere kavuşturulması öngörüldü. Bu plan büyük bir ihtiyaçtı" dedi

"Bu plan büyük bir ihtiyaçtı"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İmar Plan ile insanların yaşam kalitesini geliştirmek, istihdam, beslenme ve barınma sorunlarını çözmek, biyolojik çeşitliliği korumak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilecek olanaklar yaratmak, temiz su bulmayı sağlamak, tarihi kültürel miraslarımızı korumak, insanların bu bölgede yaşarken, çalışırken, yatırım yaparken mevcut olan risklerini minimize etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Baybars,  kısa süre sonra yürürlüğe girecek olan gündemdeki Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili olarak Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

“Bu plan büyük bir ihtiyaçtı” diyen Baybars, İmar Planı’nda ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri kapsamında turizm, yüksek öğrenim ve gayrımenkulün  motor sektörler olarak belirlendiğini de ifade etti.

Bakan Baybars, planla, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nin hak ettiği ekonomik değere kavuşturulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

 “GAZİMAĞUSA, İSKELE, YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANI KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA HAZIRLANDI”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İmar Planı’nın hazırlanmasında sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için ilk günden bugüne merkeziyetçi bir anlayışla değil, katılımcılık ilkesine önem verilerek çalışıldığını vurguladı.

Baybars, bu amaçla ilk olarak yerel yönetimlerle bir işbirliği protokolü imzalandığını, bu imzalanan mutabakat metni ile Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Belediyesinin imar ekipleri ve mühendisleriyle Şehir Planlama Dairemizin ortak çalışma yürütmesi sağlandığını hatırlattı.

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı bireysel haklar, sektörel öncelikler, toplumsal fayda ve çevresel altyapı arasında denge kurarak, sürdürülebilir gelişim hedefi  ve ortak akılla hazırlandı” diyen Baybars, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Plan hazırlanırken İmar Yasası’nda belirtilen Halkın Katılımı Süreçlerine ek olarak ilgili paydaşlarla Mevcut Durum ve Analiz Raporu hakkında Veri Doğrulama ve “Vizyon ve Stratejiler” Çalıştayı düzenlenmiş ve ortak akla dayalı olarak Plan Vizyonu ve Sektörel Stratejileri belirlendi. Halkın katılımına açılan Plan Tasarısı bahse konu “Vizyon ve Stratejiler” temelinde ilgili Belediyelerin teknik ekipleri, Üniversite temsilcileri ve Planlama Makamı teknik ekibi ile işbirliği içerisinde hazırlandı.

1989 İmar Yasası yürürlüğe girdikten sonra, tarihte ilk kez bir imar planının bu kadar katılımcı, bu kadar çok görüşe açık ve şeffaflık içerisinde çalışıldığını söyleyebiliriz. Her attığımız adım halkla, kurum-kuruluşlarla paylaşıldı. Ayrıca belediyelerimizin ekiplerinin de bire bir çalıştığı bir plan oldu.  Kolektif bir çalışma sununda belediyelerimiz sadece plana katılımcı olmadı, Şehir Planlama Dairesi ile birlikte bizatihi planın yaratıcı taraflarından biri oldu. Ayrıca İmar Planı sürecinde 150 ye yakın paydaş katkı koymuş, bunlar arasında kamu kurum ve kuruluşları, bölgedeki üniversitelerimizden katkı koyan akademisyenler, birçok Sivil Toplum Örgütü,  Meslek Odaları ve Siyasi partiler ve bunun yanı sıra 200’e yakın halktan gelen görüş de planın şekillenmesinde etkili olmuştur. Mekâna mutluluğu yansıtmak için yürüttüğümüz çalışmalarda arazi sahiplerini, müteahhitleri, sivil toplum örgütlerini, yerel politikacıları, üniversitelerimizin çok değerli hocalarının, farklı gruplardaki talep ve beklentilerini hep dinlemeyi, anlamayı tercih ettik. Süreç boyunca katkı, görüş, öneri ve eleştirileri esirgemeyen tüm paydaşlara yeniden teşekkür ederim.”

“BU PLAN BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, böyle bir plana neden ihtiyaç duyulduğuna da açıklık getirdi.

“21. Yüzyılda çağdaş ülkelerin hepsi imar planlarını tamamlamış, planlı büyüyen kentler yaratmışlardır” diyen Baybars, “İmar Planları genel anlamda insanların refahı, mutluluğu, sosyal yaşam alanlarının düzenlenmesi, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma, çevreye duyarlı yapılaşma sağlamak için önemlidir. Plansız yaşamın her alanda yarattığı sonuçları, nelere mal olduğunu nelere mal olabileceğini her gün gözlemliyoruz. İnsanların, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir kalkınma, planlı yaşama geçme, çevreye duyarlı bir şehir planlaması yapmak  için imar planlarına ihtiyaç vardır.” ifadelerini kullandı

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi için 2016’dan beri başlatılan imar planı çalışmaları bulunduğunu kaydeden Baybars, “Biz göreve geldiğimizde gördük ki, son zamanlarda bölgede oluşan plansız büyüme ve çarpık yapılaşma artmıştı. Bu çarpık ve plansız büyümenin önüne geçmek için ilk kez süreli olarak bir emirname yayınlandık. Her zaman da şunu dedik;  bölgeyi  emirnamelerle yürütmek doğru değildir. Esas olan en kısa sürede bölgenin bir imar planına kavuşmasıdır. Bu amaçla da söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde İmar Planını yürürlüğe koymak için tüm paydaşlarla birlikte ciddi, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bilimsel verilere dayalı bir çalışma gerçekleştirdik.” dedi.

“GAZİMAĞUSA, İSKELE VE YENİBOĞAZİÇİ’NİN HAK ETTİĞİ EKONOMİK DEĞERE KAVUŞTURULMASI ÖNGÖRÜLDÜ”

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı bir yıl içerisinde hazırlanarak yıl sonunda yürürlüğe girecek duruma getirildiğni belirten Bakan Baybars, Ülkesel Fizik Planına bakıldığında adanın yüzde 14’lük bir alanına sahip olan bölgenin kırsal alanlarında yerel kalkınma stratejilerinin, kentsel alanlarında ise çevresel faktörler de göz önünde bulundurularak istihdam olanaklarının artırılması ve Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nin hak ettiği ekonomik değere kavuşturulmasının öngörüldüğünün altını çizdi. Baybars, “Bu öngörüleri hayata geçirmek, insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, bölgenin potansiyelini kullanarak sürdürülebilir çevre ve ekonomik kalkınma sağlamak için imar planına ihtiyaç vardı” dedi.   

“İMAR PLANI, ‘ÜLKESEL FİZİKİ PLAN’DAKİ VİZYON VE AMAÇLARA UYGUNDUR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, hazırlanan İmar Planı’nın, Ülkesel Fizikİ Plana uygun olarak hazırlandığını da bildirdi. 

Baybars şu ifadeleri kullandı:

“Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı, 55/1989 İmar Yasası’nın 7(1) maddesi uyarınca imar planlama alanındaki Belediyelerinin program, istem ve beklentileri yanında Ülkesel Fiziki Planın genel ilke amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ülkesel Fizik Planı’daki vizyon hedef ve amaçları kentsel ve kırsal bölgelerde farklılık göstermektedir. Özetle kentsel alanlarda,  Girne-Lefkoşa Bölgesi odağına dayalı dengesiz gelişmenin dengelenebilmesi için oluşan talebin (yeni iş istihdam olanakları, yeni konut v.b) ülkenin diğer bölgelerine, yeni çekim alanları olarak belirlenmiş merkezlere özellikle de Gazimağusa – İskele belediye hudutlarına yönelmesi hedeflenmekteyken, Kırsal Bölgelerde ise kırsal kalkınma stratejilerine dayalı bir gelişim modeli hedeflenmiştir.

İmar Planında Ülkesel Fizik Planı vizyon ve amaçlarına uygun olarak Gazimağusa’nın bölgesel ana hizmet merkezi kimliğine kavuşturulması, İskele’nin, İlçe merkezi olarak tüm ilçesine ve özellikle uzak Karpaz köylerine hizmet edebilecek konuma kavuşturulması, Yeniboğaziçi’nin ise hem yerel ve hem de uluslararası öneme sahip tarihi ve kültürel mirasına, doğal değerlerine , özgün kültürel ve geleneksel yaşam özellikleri korunarak bir planlama yapılmıştır. Kırsal bölgelerde ise tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, eko/agro turizm sunan yerleşimleri ile sürdürülebilir yüksek yaşam kalitesi sunan alanlar yaratırlması hedefiyle düzenleme yapılmıştır.”

“ALTYAPI EKSİKLİĞİ VE PLANSIZLIĞIN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİ GİDERECEK ADIMLAR ATILDI”

Plansız yaşamın ve altyapı eksikliğinin yapılan araştırmalarda insanlarda bedenen olduğu kadar ruh sağlığı açısından da çok önemli olumsuz etkileri olduğunu sözlerine ekleyen Ayşegül Baybars, planlı şehirlerde yaşayan insanların daha mutlu olduğunun yapılan bilimsel araştırmalarda net bir şekilde ortaya konduğunu söyledi. Yıllardır plansızlığın yarattığı birçok sorunla karşı karşı kalındığını ifade eden Baybars, “Bu konuda genel anlamda ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sosyalleşeceğimiz alanlarda yaşanan ciddi eksiklikler insanlarımızın yaşam kalitesini düşürmektedir.” dedi.  

“Biz bu eksiklikleri gidermek için bu planda altyapı kural ve koşullarını belirleyerek altyapısız imarı engelleyecek düzenlemeler hayata koyduk” diyen Baybars, yerel yönetimlerin de bu paralelde altyapı eksikliklerini tamamlayıcı adımlar atmasının, bu imar planının yürülüğe girmesinden sonra eksik kalan diğer alt ölçek planlarının hazırlanarak bir bütünsellik sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Baybars, “Altyapı eksikliklerinin yarattığı sorunlara baktığımızda örneğin yağmur suyunun kanalizasyona karışması, çocuğunuzun güvenli bir ortamda oynayacak park alanlarının olmaması, evinizin önünün araç park yerine dönmesi, müstakil konutun hemen bitişiğine yapılan 20 katlı yapının tüm güneş ve hava sirkülasyonunuzu ortadan kaldırması, cafe ve barlar dışında arkadaşlarınızla sosyalleşebileceğiniz kent parklarının olmaması tabi ki her ne kadar ekonomik açıdan bir sıkıntınız olmasa da ruh ve beden sağlığınız bundan olumsuz etkilenmektedir. Bu amaçla imar planında altyapı kural ve koşullarını belirleyen, altyapısız imarı engelleyecek düzenlemelere plan kararlarında yer verilmiştir.” ifadesini kullandı.   

“ÜLKEDE İLK KEZ İMAR PLANI İLE TAŞKIN RİSKİ OLAN ALANLAR BELİRLENDİ, ÖNLEMLER ALINDI”

Ülke ilk kez bir imar planı ile taşkın riski olan alanların belirlendiğini ve bu bölgelerde taşkın riskinden korunmaya yönelik kural ve koşulların plana yansıtıldığını kaydeden Baybars, “Bu husus planlama ekibimiz için son derece önemlidir ve üzerinde titizlikle raporlama yapılarak çalışılmıştır. Çünkü  insna hayatını etkileyecebilecek bir mevzudur.” Dedi.

“Doğa’ya karşı gelemezsiniz. Doğa dendesini ve kuvvetlerini dikkate almadan yapılan bir planlama düşünülemez” diyerek açıklamasını sürdüren Baybars, bu amaçla taşkın alanı riski olan bölgelerde yapılacak inşaatlarda hazırlanacak “Taşkın Riski Yönetim Planlarında” belirtilecek önlemlerin alınması yoluna gidildiğini belirtti. 

Baybars, “son dönemlerde yaşanan İklim değişikliğinin ülkemiz yağış rejimini ne denli etkilediği ve geçen yıl yaşanan su taşkınları düşünüldüğünde ne denli önemli bir adım atılmış olduğu ortadadır” ifadesini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.