banner255
banner69
banner374

Turkcell Teknoloji Zirvesinde KKTC’de Dijital Dönüşüm de konuşuldu

banner27

“Gelişim göz önüne alındığında vatandaşın yüzünü güldürmeyen bir yapı ortaya çıktı” diyen Bakan Atakan, görevi devraldıktan sonra ortaya bir perspektif konulduğunu ve bu alandaki uygulamaların hayata geçirme noktasına gelindiğinin müjdesini verdi

Turkcell Teknoloji Zirvesinde KKTC’de Dijital Dönüşüm de konuşuldu

İlk kez bu yıl Turkcell Teknoloji Zirvesinde gerçekleşen panelde KKTC’nin dijital dönüşümü konuşuldu. Panelde konuşmacı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, akademisyen ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer ve Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin yer aldı.

Panele ev sahipliği ve moderatörlük yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Harun Maden konusuna ve uzmanlığına göre konuşmacılara sorular yöneltti.

Açılış konuşmasında bu yıl Turkcell’in 25, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de 20’inci yılını kutladığını belirten Harun Maden panelin amacının KKTC de Dijital Dönüşümü, iletişim, ekonomi ve toplum açısından ele almak olduğunu söyledi.

Maden, ”Bu panelin konu ile ilgili paydaşların birlikte konuşabilmelerine bir giriş olması ve dijital dönüşüme olan duyarlılığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumuna yansıtılması ve hayata geçirilmesinde öncü olmamamızı amaçlıyoruz.” dedi.

Panel ’in sonunda konuşmacılar basının sorularını da yanıtladı.

Bakan Atakan: “4G ve 5G ile ilgili çalışmalar tamamlandı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan panelde kedisine yöneltilen bakanlık olarak KKTC’nin dijital dönüşümü için stratejilerinin ne olduğu ve hangi çalışmalar içinde olunduğu sorusunu cevapladı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ülkemizdeki değişim ve dönüşüm için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tolga Atakan, bugüne kadar bu alanda dünyadaki gelişmelere ve ilerleyen teknolojiye ayak uydurmanın mümkün olamayacağı hızda işler yapıldığını aktardı.

“Gelişim göz önüne alındığında vatandaşın yüzünü güldürmeyen bir yapı ortaya çıktı” diyen Bakan Atakan, görevi devraldıktan sonra ortaya bir perspektif konulduğunu ve bu alandaki uygulamaların hayata geçirme noktasına gelindiğinin müjdesini verdi.

KKTC’nin turizm ve eğitim adası olarak adlandırıldığını ancak üniversitelerdeki öğrencilerin potansiyelini yansıtabilecek “bilişim adası” perspektifini de ortaya koyduklarını söyledi.

Bilişim ve iletişimde dönüşüm ve değişim için altyapı konusunda ciddi bir çalışma yapıldığını anlatan Bakan Atakan, fiber optik ağını 2 bin 500km’ye çıkarmak için ihale hazırlıklarının Temmuz 2019’da başlayacağını, saha dolaplarının sayısını ise 620’ye çıkararak fiber altyapının doğrudan evlere ulaştırmak için gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını belirtti. 

Bununla birlikte ilgili yasal düzenlemelerin ise Haziran sonuna kadar Meclis’ten geçirilmesini hedeflendiğinin altını çizen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, sürecin sonunda dünyanın yakaladığı hıza erişebilmeyi mümkün hale getiren altyapının tamamlanmış olacağını ifade etti.

Bakan Atakan, yükseköğrenim ve turizme ek olarak “AR-GE ve teknoparkların daha sağlıklı hayata geçebilmesi için gereken altyapı sağlanacak. Bir hükümet politikası çerçevesinde teknolojik olarak bir merkez olma, katma değerli hizmetler sağlama ve üretim ile birlikte üçüncü bir sektörü ekonominin lokomotiflerinden biri haline getireceğiz” şeklinde konuştu. 

Bakan Atakan son olarak 4G ve 5G konusundaki çalışmaların tamamlandığını, bunu hayata geçirecek ihalenin sonuçlanmasıyla birlikte dönüşümü tamamlamayı hedeflendiğini anlattı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük“son 6 yılda sektör %84’e varan bir büyüme gösterdi”

Kadri Bürüncük kendisine yöneltilen regülatörün yapılan çalışmalarının önemi nedir? KKTC’de dijital dönüşüme hazır mıyız? Kurum olarak bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir ve neler yapılması gerekir sorusunu şöyle yanıtladı:

Bürüncük, ülke olarak ne noktada bulunduğumuza dair bilgiler paylaşarak sözlerine başladı.

“Sektörün sağlıklı şekilde gelişmesi, gerekli yatırımların doğru ve yeterli olarak yapılması, sürdürülebilir bir sektör için rekabetçi bir pazarın gelişmesi, anlaşmazlıkların çözümü, tüketici menfaatlerinin gözetilmesi, güvenlik ve gizlilik konusunun hassasiyeti olarak dijital dönüşüm için regülatör hayati önem taşımaktadır.” dedi.

Sektöre ilişkin rakamlar veren Bürüncük ülke olarak nerede olduğumuza dikkat çekti. 

Bürüncük, “2018 yılı yetkilendirilmiş 55 servis sağlayıcı bulunmaktadır. Bu 55 farklı işletme anlamına gelmiyor, işletmeler farklı konular için farklı yetkilendirme alabiliyor” dedi.

390 milyon sektör geliri ile 2018 yılının kapatıldığını işaret eden Bürüncük, son 6 yılda sektörün  %84’e varan bir büyüme gösterdiğini belirtti.

Bürüncük,“Mobil aktif abone penetrasyonu %100’ün çok üzerindedir. Cep telefonundan internet kullanan 365 bin kullanıcı var.ADSL kullanıcı sayısı ise 19-20 bin arasında değişmekte olup, 80 bin wifi internet kullanıcısı bulunmaktadır. Akıllı cihaz kullanım oranı ise %70’in üzerindedir.” dedi

Bunun yanında abone başına düşen gelir mobilde 26.66 TL sabitte 52.92TL, geniş bantta ise 38.97 TL tutarında olduğunu belirtti.

Dijital dönüşümün birçok teknolojiye indirgenebildiğini söyleyen Bürüncük başında web2.0, mobil geniş bant internet, dijital medya, bulutbilişim, özellikle yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, 3 boyutlu yazıcılar gibi teknolojiler gelmektedir.

İnternet kullanımının teşviki anlamında, kurum olarak ilk yapılan teşvik sadece internet kullanan cihazlardan mobil telsiz kullanım ücretini almayarak makineler arası haberleşmeyi de teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

%44’lük bir artış ile geniş bant internet kullanıcı sayılarının arttığını küçük dokunuşlarla büyük ivmeler halinde artış göstereceğini belirtti.

Bürüncük, ”E-devlet, evrak yönetim sistemi çalışmalarının tamamlandığını, hızla vatandaşın bu uygulamalarla buluşturulması gerekiyor.” dedi.

 Bunun yanında kurumun dijital dönüşüme ilişkin yaptığı çalışmalara da vurgu yapan Bürüncük hızla değişen ve çok fazla dinamiği olan sektörde dijital dönüşme ayak uydurmak ve hazır olmak için çalışmaların sürdürdüklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Tayfun Acarer: “Fiber Şart”

Akademisyen ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer de, Türkiye de dijital dönüşümü başlatan ve dönüşüm için öncü temelleri atan bu alanda uzman kişi olarak Türkiye tecrübelerinden yola çıkarak KKTC de neler yapabiliriz sorusunu cevapladı.

Tayfun Acarer: “ Kıbrıs zor bir yapı, fazla hissi ve duygusal davranışlar olabilir bunlar benim kendi kişisel görüşüm. Fiber kablonun önemini tartışmak aslında doğru değil.”dedi.Acarer bu konuda birkaç önemli başlığa değinerek şöyle dedi: ”Bunlardan ilki, nesiller ilerledikçe bant genişlikleri de büyüyor. Kanal genişliği arttıkça kullanıcıya düşen kanal genişliği de büyüyor bu da kullanacağı datanın artması demek.” Bu datayı konvansiyonel sistemler ile taşımanın mümkün olmadığını belirtti.

Acarer, “5G geliyor ve 5G gelirken gözlerden kaçan bir şey var. Bu yıl yapılacak olan 2019 World Right Konferansı. Burada değişik kararlar çıkabilir, mimarı yapı, standartlar var frekans konusu var. Acarer Kıbrıs nüfusuna da değinerek, Kıbrıs’ın genç bir ülke olduğunu, üniversitelerinin varlığı ve evlerdekidata kullanımının hızla arttığını göz önünde bulundurduğumuzda bu dataları taşımak için fiberin gerekliliğine vurgu yaptı.

Acarer, “bununla birlikte bilişim adası vizyonu var. Bu kadar genç, bu kadar üniversitenin olduğu bir ortamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir bilişim adasına dönüşmesi çok önemli bir olay. Bunun gerçekleşmesi için altyapının güçlü olması ve çok ciddi adımlar atılması gerekiyor.”dedi.

Fiber yatırımı yapacak olan yatırımcıya makul fiyatlar verildiği takdirde yatırımcının hareket alanının artacağını ve vereceği hizmetin kalitesinin artacağını belirtti.Makul fiyatlarla fiber alt yapıyı açıp eşit şartlarda kullanıcılara bu imkânı sağlamak gerekliliğini belirterek sözlerini tamamladı.

Profesör Dr. Nazife Baykal: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir açık hava laboratuvarı olabilir.”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Profesör Dr. Nazife Baykal da kendisine yöneltilen dijital dönüşümün ekonomiye katkısı ve üniversitelerde ar-ge merkezleri açılması ve bunun yeni sektörlere katkısının ne olabileceği ile ilgili soruyu cevapladı.

Baykal:” Dijital dönüşüm denildiği zaman birkaç temel bacaktan bahsetmemiz gerekir.” Dedi.

Baykal: “ Bu temel bacaklardan ilki Altyapı, altyapı olmadan dönüşüm olmaz, ikincisi ise kamu ve vatandaş arasındaki ilişkinin kurulması. Örneğin e-devlet uygulamalarıdır.”

Diğer bir temel bacağın eğitim olduğunu vurgulayan Baykal. Üçüncüsü ise eğitim. Baykal: “Burada en önemli nokta araştırma geliştirme ile donanımlı insan kaynağı yetiştirme. Donanımlı insan kaynağı olmaz ise dönüşümümüz altyapımız ne kadar iyi olursa olsun bu yeni gelişen paradigmaya entegre olamayız.” dedi.

Baykal: ”Dünya son hızla değişiyor ve dünyanın şu ana kadar geldiği nokta bizim öngörümüzün ötesinde. Bundan sonra da bizim öngörümüzden ileri olacak.Bunun için yapmamız gereken buna entegre olmak.  Kamu, üniversite ve işletmelerin birbirine entegre olarak hareket etmesinin sağlanması gerekir.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir açıkhava laboratuvarı olabilir diyerek sözlerine devam eden Baykal teknolojinin girdiği her alanda maliyetin düştüğünü, verimliliğin arttırdığını, hızı ve kalitenin arttığını vurguladı.

Tarım ve hayvancılıkta enerji,rüzgar ve güneş konularında KKTC açık hava laboratuvarıolabilirdiyerek sözlerine devam etti. .

Ülkemizde aktif 80 binin üzerinde öğrenci ve araştırmacı var bu kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerekir. Üzerine görev düşen herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek neden ülkemizde teknoloji üretilip ihraç edilmesin diyerek sözlerini tamamladı.

Gediz Sezgin: “4,5G teknolojilerine hızlıca geçilmelidir.”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de kendisine yöneltilen soru ile 4G, 4,5G ve 5G de sunulan hizmetler açısından ne anlama geldiğini açıkladı. Devamında ise bu konudaki tecrübesine dayanılarak sorulan Kıbrıs’ta neler yapılabilir sorunu da yanıtladı.

Acarer, “Yapılan çalışmalarla görülüyor ki 4,5G en az 10 yıl daha gündemde olacak. Konuşulan tüm bu teknolojiler için özellikle 5G teknolojisi için fiber şart. Fiber olmadan 5G olamaz. Hem Türkiye de hem Kıbrıs’ta çok hızlı bir şekilde fiberleşmeye geçmemiz gerekiyor.” dedi.

Kıbrıs açısından bakınca da Kıbrıs’ın 4,5G ye hazır olmasının bir nedeni de oradaki kullanılan cihazların çoğunun 4,5G destekli cihazlar olması. %65 oranında 4,5G destekli terminal var, Türkiye de bu oran biraz daha aşağıdadır diyerek devam etti.

Sezgin,”5G için ise önümüzde daha gidecek yol var. Frekansalar farklı farklı ve buna uyumlu terminal sayısı az, öte yandan bu cihazlar çok pahalı.” dedi. Bu cihazların fiyatlarının düşmesi ve sayısının artması ise önümüzdeki 5 yılı alacağını belirtti.

4,5G’nin nesnelerin internetinin hayata geçmesi için önemine değinen Gediz Sezgin Kıbrıs’a bunun yansıtmak için fiberleşmenin elzem olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Paneli izleyenler arasında bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Günay Çerkez de kendi tecrübelerinden yola çıkarak görüşlerini aktardı.

Çerkez fiberin önemine vurgu yaparak ülkede fiber kablonun arızalanması sonucu tamirinin gerçekleşeceği zamana kadar birçok hizmetin duruyor olmasından bahsetti.Hız ve verimlilik açısından özel sektörün örnek alması gerektiğine de değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, Türkiye’denbirçok katılımcının dinlediği panelde KKTC’nin dijital dönüşümü için özellikle altyapının önemi vurgulanırken ülkemiz açısından ekonominin gelişmesi ve toplumsal refah açısından gerekliliği tartışıldı.

Turkcell Teknoloji Zirvesi bu yıl 10 Nisan 2019 da 10’cu kez düzenledi.Turkcell Teknoloji Zirvesi’ne yerli ve milli yapay zekâ Yaani damga vurdu.

Turkcell'in 10'uncu kez düzenlediği Teknoloji Zirvesi'nde yerli milli yapay zekâ şovu yaşandı. Uzun süren titiz çalışmalar sonucu geliştirilen Yaani Sesli Asistan ilk kez zirvede dünyaya tanıtıldı. Sahnede izleyicilerin önünde Yaani'ye Türkçe komut vererek şirket bilgilerini gören, kahvaltı siparişi veren, doktor randevusu alan TurkcellGenel Müdürü Murat Erkan yerli ve milli yapay zekânın hayatın her alanına gireceğini vurguladı. Yaani Asistan yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ile buluşacak.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “ Kıbrıs bizim için önemli”

Erkan, KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell ile birçok projenin ilk hayata geçirildiği yer olduğunu vurguladı.Birçok ilki Kıbrıs’ta denediklerini belirten Erkan, “Kıbrıs bizim için çok önemli, bir uygulamayı geliştirdiğimiz zaman Kıbrıs’ta tutarsa o uygulama Türkiye’de de tutar.” dedi.

Erkan: “3 Yılda 16 MilyarlıkYatırım Yapacağız”

Turkcell'in uzun süredir 5G üzerine çalıştığını anlatan Murat Erkan, "İnternete bağlı 50 milyar cihazı hayata geçirmenin yolu 5G'den geçiyor. Buna hazır olmamız lazım. Bugün İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de 5G sinyalini vermeye başladık" diye konuştu. Turkcell'in kurulduğu günden bugüne 50 milyar liralık yatırım yaptığını aktaran Erkan, 3 yılda 16 milyar liralık ilave yatırım yapacaklarını aktardı. Zirvede ana salondaki konuşmaların yanı sıra 'pazarlama', 'iş', 'yaşam', 'toplum' ve 'bugün' başlıklı 5 ana paralel salon yer aldı. 70 in üzerinde yönetici ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen panellerde, yapay zekâ, dijital insan, akıllı bina ve çevre gibi konular ele alındı. Zirve’ye binlerce yerli ve yabancı konuk ile birlikte basının ilgisi de büyüktü.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.