banner762
banner661

Hüseyin Kaba’nın “Çığlık Çığlığa Lefkoşa 5 Afrika Yazıları -2- ” kitabı çıktı

banner476

banner714
Hüseyin Kaba’nın “Çığlık Çığlığa Lefkoşa 5 Afrika Yazıları -2- ” kitabı çıktı

 
 
Değerli kültür insanı Hüseyin Kaba’nın yeni kitabını büyük bir zevkle ve ilgiyle okuyacaksınız. Son yıllarda çıkarmış olduğu birbirinden değerli ve önemli kitap çalışmaları özellikle unutulan veya genç kuşakların belleklerinde yer almayan bilgi ve fotoğraflar dolu. Günden güne yok olan değerlerimiz, kaynaklarımız, bizlerin yaşadığı bu küçük fakat önemli toprak parçasından günden güne uzaklaşmamıza neden oluyor. Dışardan gelen büyük baskılar kültürümüzün günden güne yok olmasına neden oluyor. Bu değerleri ancak sanat ve kültürle yaşatabiliriz. İşte böylesi değerli çalışmalar kültürel belleğimizi kayıt altına alırken geçmişin güzelliklerini anımsamamıza neden oluyor. Ellerine sağlık usta diğer eserlerini merakla beklerken yazarın tümcelerine kulak verelim
“Çığlık Çığlığa Lefkoşa /5 Afrika Yazıları-2 kitabımız Ağustos 14 Mayıs,2017 ve   11 Mart, 2018 tarihleri arasında Afrika Gazetesinde yayınlanmış tefrika yazılarımızın ikincisini oluşturmaktadır. Kitaplaştırmayı düşünmediğimiz tefrika yazıları okuyucularımızın beğeni ve beklentileri bizleri kitaplaştırılması yönünde yüreklendirmiştir. Onlara candan teşekkür ederiz!
Yazılarımızın tefrika halinde yayınlanmasıyla geniş kitlelere ulaşmasındaki yadsınmaz ilgi ve alakaları nedeniyle Afrika gazetesi yayın yönetmeni Şener Levent ve ekibine de candan teşekkür ederiz.
Yoğun çalışmalarına rağmen her türlü destek ve yardımlarını bizlerden esirgemeyen, sayfa düzeni çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren kardeşim Kadir Kaba'ya da ayrıca teşekkür ederim!
Kitabımızı; hayattayken yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve yapıtlarıyla bizlere öncülük etmiş olan danışman ve editörlüğümüzü de üstlenmiş merhum Türkolog, öğretim görevlisi, Şair Harid Fedai'yi; Hizber Hikmetağalar'ı ve Dt. Haşmet Muzaffer Gürkan'ı rahmet ve minnetle anarken, Mahmut İslamoğlu, Mustafa Gökçeoğlu ve diğer öncü araştırmacılarımızla yüreği İnsan sevgisiyle çarpan başta yurdumuz, bölge ve dünya barışını benimseyip insancıl girişimleriyle katkıda bulunmuş olanlarla; sorunların çözümlenmesini birincil görev kabul ederek bu uğurda mücadele verirken yaşamını yitirmiş olanlara ithaf ediyoruz!
"İfrata vardırmadan söylemem gerekirse; okuduklarım arasında, kitabın yazarı tarafından "yeterli bilgiye ulaşılamadı!" gibi sözcükleri hep yadırgadım.
Bilinmezlikler; "okuyan bir toplum" olduğumuza olan inancımı sarstı! Not almayan, günce tutmayan, araştırmayan, büyüklerin anlatamadığı, küçüklerin dinlemek istemediği geçmişi; kaygısız, meraksız bir toplum olduğumuz inancını yarattı bende!
Doğup büyüdüğümüz, üzerinde yaşamakta olduğumuz bu güzel yurdu bize armağan eden atalarımızdan ne yaşam kültürümüzle ilgili ne de yiyip içme kültürümüz ve edebiyatımız üzerine olması gereken, yeteri kadar kitabın bulunmadığını üzülerek söylemeye kadar götürmüştür.
Bu endişe çocuklarımızın sergilediği Amerikan tarzı tavır, davranış ve edinimleriyle kültür emperyalizmi kıskacı içine düşürüldüğümüzün bir başka açık kanıtı olduğuna inandırdı beni" gibi ve benzeri cümlelerin yer aldığı birinci ve ikinci kitabımızın önsözünde paylaşmış olduğum endişe ve düşüncelerimi ayni hassasiyetle koruduğumu itiraf etmeliyim!
Bölgemizde ve yurdumuz üzerinde oynanmakta olan emperyal oyunlar bizi öz kültürümüze gün gele olası derin etkileriyle yabancılaştıracağı endişesini de taşımaktayım. Ancak henüz geç kalınmadığının altını çizmeliyim. Toplumların var olabilmeleri ve Evrenselleşmesinin yolu kendi öz kültürü, edebiyatı ve sanat dallarındaki başarılarına bağlı olduğu unutulmamalıdır!
Kendi kişisel girişimleriyle uluslararası başarılara imza atmış sanatçılarımızla diğer sanat dallarında uğraş veren sanatçılara da gerekli desteğin sağlanmasında devletin öncü güç olması gerektiğine inanıyorum!
Siyasi konulara ışık tutabileceğini söyleyebildiğimiz yayınların çokluğu arasından, iyilerini ve yazarlarını tenzih ediyorum. Yoğun çalışmaları ve araştırmaları sonucu Kıbrıs Türk Toplumuna değerli eserler kazandırmış olan yazarlarımızın ardılları için kaynak oluşturduklarını iftiharla söyleyebiliriz.
Ellerindeki başvuru kaynaklarını başkalarıyla paylaşmak istemeyenlerin toplumumuzun geleceği açısından üzerinde çok düşünülmesi gereken bir başka büyük sorun! Diğer bir başka önemli sorun da benmerkezci ve sorumsuz kullanımlarından kaynaklanan yazılı ve görsel bilgi kirliliğidir.
Bireylerin internet ortamından elde ettikleri bilgilerin müellifi ve kendi arşivleriymiş gibi paylaştıkları fotoğraflara kaynak, tarih, belirtmeden ve veya yanlış kaynak ve tarih vererek kullanmaları ve kendilerine mal etme uğraşları ayrı bir bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Bu da kaynak erişimini engelleyen bir etmendir...
Bu sebeple kitaba görsel zenginlik kazandırmak düşüncesiyle hassasiyetle kullandığımız bazı fotoğrafların internet ortamındaki söz konusu bu keşmekeş nedeniyle okurlar fotoğraf alt yazılarında referans eksikliklerine rastlayacaktır...
Asıl yazılması gerekenler insanımızın geçmişi ile ilgili toplumsal incinmeler, kökleri; ne yediği, ne içtiği, ne giyinip kuşandığı, ne konuştuğu, nasıl oturup kalktığı, türküsü, sazı ve sözünün, hikâyelerinin, gelenek ve göreneklerinin neler olduğunun gelecek nesillere aktarılması, amaçlarımız olmalıdır...
İyi ki üç beş saygın araştırmacı yazarımız yakın geçmişimize dair bir şeylerden bizleri haberdar etmişlerdir. Ne kadar çok araştırmacı o kadar çok bilgi!
Aile sohbetlerinde anlatılan söylenceler dahi toplumun geleceğine ışık tutacağı; aile bireylerinin kendi kökleriyle ilgili hikâyelerini zaman geçirmeden birilerine anlatmak, kaydetmek, doğru belgelemek, bunları yeni nesillere aktarmanın tek yolu olduğuna inanıyoruz.
İşte bu düşünce ve endişeler, bildiklerimizi, duyduklarımızı, yaşadıklarımızı, gördüğümüz ve hatırladığımız her olayı; anlatmak ve yazmak gailesine, toplumla paylaşma zorunluluğuna bizi de itmiştir.
Tarihi geçmişinde saklı derin bir kültür mirasına sahip bu güzelim yurdun merkezi Lefkoşa'nın daracık sokaklarından kimler geldi, kimler geçti? Güzelim şehir benim için her zaman bir karasevda, "malihulya" olmuştur! İskender Pala'dan mülhem O' zamanla: şirazesi sökülmüş, şemse kabartması, mihrabîye nakışları bozulmuş, yazıları okunmaz, fersude bir el yazması kitaba dönüşmüştür!
 
 
İskender Pala'dan mülhem O' zamanla: şirazesi sökülmüş, şemse kabartması, mihrabîye nakışları bozulmuş, yazıları okunmaz, fersude bir el yazması kitaba dönüşmüş olması bizi de fazla örselenmiş olan bu cilde; okunabilmesi için sayfa alt ve kenar boşluklarına "derkenar," yani "çıkma", "post scriptum" veya "Nota Bene", ya da "haşiye" düşerek Çığlık Çığlığa Lefkoşa kitaplarımızla okunur hale getirmeye çalıştık...
Bir zamanlar dar ve kaldırımsız sokaklarında at arabalarının dolaştığını. Deve kervanlarının yük taşıdığını, Düşmemek ve ayakta kalabilmek için sıkı sıkıya birbirine yaslanmış, sarılmış, halay çeker gibi kol kola omuz omuza vermiş genç ve yaşlı evlerin
renkli insanların olduğu görmekteyiz. Çığlık Çığlığa Lefkoşa 5/Afrika  Yazıları-2 kitabımızda…
Ve çocukluğumuzdan itibaren işittiklerimize, gördüğümüz ve yaşadıklarımıza önemli tarihi bilgileri de ekleyerek aktarmaya devam ettik bu kitabımızda da. Ve bir sokakta anlattıklarımızla ilgili bağlantılar bizi başka sokaklara ve kişilere götürdü çokça sayfalarda, bu da kitabımıza bir akıcılık ve doğallık katmış oldu.
Ve dahası elimizden kayıp gitmekte olduğunu gördüğümüz değerlerin burukluğu ve bazı yerlerde kitaba akıcılık katacağı düşüncesiyle aşırıya kaçmadığına inandığım kendi espri anlayışımı da katarak devam ettim Lefkoşa sokaklarını arşınlamaya!
Yazdığım vakitlerdeki haletiruhiyeme göre tamamladım yazılarımı. Zaman be zaman iç ürpermeleri, heyecan ve duygu dolu anlar yaşadım. Toplumsal incinmeler karşısında duygularıma gem vurmaya kalkıştığım olaylar karşısında da yüreğim: "toplumla paylaşabileceğin her şeyi ertelemenin doğru olmadığını ve bugün yaşıyorsan anlatma fırsatının var olduğunu; yarın anlatma fırsatını yitirmiş olacağını sakın unutma!" diye kalkışma içinde yüreğimiz bizi uyardı! Bu nedenle yaşanmış toplumsal ve bireysel incinmelere değinmeliydim...
Ve ne sebeple olursa olsun, geçmişi günümüze taşımasına vesile olan sokağımızdaki ilginç ve çocukluk yıllarımda belleğimde yer edebilmiş toplumsal olaylarla, paylaşımcı ve güzel hasletleriyle beni etkilemiş olan insanlara borçlu olduğumu okuyucunun bilmesini istedim...
Kitabımız tefrika halinde yayımlandığı sırada konusu itibarıyla birinci derecede bilgi sahibi olan duyarlı okurlarımızın yerinde ve zamanında yaptıkları uyarıları dikkate alarak yaptığımız ufak tefek fakat önemli ilaveler ve düzeltmelerle yeniden gözden geçirilmiş şekliyle okura ulaştırıyoruz...
Adamızın, Jeopolitik ve stratejik konumundan yararlanılarak bölgemiz üzerinde oynanmakta olan doyumsuz, arsız ve saldırgan emperyal çıkarlar uğruna insanlara yaşattıkları acılara dünya kamuoyunun sessiz kalması bölgemizde gerçek anlamda barışın yeşermesinde büyük engel teşkil ettiğini zaman zaman barış adına yeri geldikçe irdelemek zorunda kaldığımıza okurlarımız tanık olacaktır!
Zülfü yâre dokundu mu bilemeyiz, okuyucu kendi karar versin!

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.