banner913
banner932
banner915

YÖK’ün denklik muamması

banner476

KKTC’de okuyan ya da mezun olan öğrenciler, denklik kararları konusunda YÖK’ün kafa karıştırıcı açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda net açıklama yapmasını istiyor

banner825
YÖK’ün denklik muamması

banner931

 

HALKIN SESİ-Özel

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye dışındaki üniversitelerde okuyan veya mezun olan öğrencilere 150 Türk Lirası karşılığında uyguladığı denklik kararı kafaları karıştırıyor. “Denklik YÖK’ün elinde oyuncak oldu” diyen KKTC’de okuyan ve mezun olan bazı öğrenciler, duydukları endişeleri paylaştılar.

Son günlerde KKTC’de okuyan ve mezun olan öğrencilerin diploma denklikleri ile ilgili haber merkezimizi arayarak, YÖK’ün almış olduğu yanlış kararlar konusunda destek istemeleri üzerine yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu skandallar manzumesi haline gelen YÖK’ün bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

YÖK’ün aldığı kararı bir uygulamaya koyup, bir geri çekmesini çok manidar bulan KKTC’de okuyan ve mezun olan öğrenciler şikayetlerini şöyle dile getirdiler:

 “Bu işin içinde bir bit yeniği var. Daha düne kadar aynı sistemle birçok mezun veren ve bu mezunların bazıları hakim, savcı, öğretmen ve diğer meslek gruplarında kamu hizmeti vermektedirler. YÖK’ün elinde oyuncak hale getirilen bu denklikte hakimlerin ve savcıların verdiği yargı kararları geçersiz mi sayılacak? Bir diğer ifade ile birçok başarılı ameliyatlar gerçekleştiren doktorların ameliyatları kasaplık mı görülecek? Bu uygulama çok yanlış. Devlet içinde devlet haline gelen hukuk tanımaz YÖK’ün kendisine bir çeki düzen vermesi gerekmektedir. Generallik unvanı alınan ve onbaşı rütbesi alan askeri cunta elebaşı Kenan Evren’in talimatıyla kurulan YÖK, hukuku tanımalı bir hukuk devletinde olduğunu unutmamalıdır.  Hukuk devletinde kanunsuz değilse verilen hak geri alınmaz ilkesi görmezlikten gelinmemelidir.

“İLGİLİLERE SORUYORUZ”

Alınan yanlış kararlarla mağdur edilenler olarak şimdi ilgililere soruyoruz: Birçok skandala imza atan varlığı tartışmalı hale gelen YÖK’e mezun veya öğrenci denklik için başvurup da haklı olduğu halde “RET” yerse bunun vebalini kim üstlenecek? Anne ve babalarımızın bin bir yoklukla bizi meslek sahibi olmamız için verdikleri paralarla okuduğumuz yılların kaybını kim karşılayacak?

Bir diğer konu ülkemiz dış baskılar ve ekonomik krizler yüzünden çok zor günlerden geçiyor. Hukuk devletinde yaşadığımıza göre YÖK’ün bu hukuksuzluğu yargıya taşınacak olursa, öğrenciler davayı kazanırsa tazminatın ülke bütçesini ödeyeceğini hesaba katıyorlar mı?”

YÖK’ün durup dururken böyle bir kararı temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp servis yapmasını çok manidar bulduklarını dile getiren KKTC’de okuyan ve mezun olan bazı öğrenciler,” Bu tuzağın bir FETÖ oyunu olduğunu düşüyoruz. Devletin her kademesine yerleşen FETÖ yandaşları bizi devletimizle karşı karşıya getirmek işitiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuya el atmasını bekliyoruz. Çoğumuz devletin verdiği kredilerle öğrenimimizi tamamladık.  Kimimiz hakim, kimimiz savcı, kimimiz doktor, kimiz öğretmen kimilerimiz de mezun olup diğer diğer meslek gruplarında hayata atıldık. ÖSYM’nin puanıyla yerleştiğimiz, daha sonra ÖSYM ve puan ortalaması ile yasal bir şekilde geçiş yaptığımız üniversitelerde mezun olduk. Bu zamana kadar YÖK neredeydi? Bu üniversiteleri niye denetlemedi? Niye yasal olmayan geçişler hakkında suç duyurusunda bulunmadı? Bizi üniversite yönetimlerine niye yoldurdular? Şimdi daha net bir şekilde görüyoruz ki, geçmiş yıllarda da aynı hataları yapan YÖK, gerçekten siyasallaşmış. YÖK’ün hızla siyasallaştığını yıllar önce dile getiren Tüm Öğretim Üyeleri Derneği eski Genel Başkanı Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu hocamızı şimdi daha iyi anlıyoruz. Ve şimdi daha iyi anlıyoruz ki; YÖK, bir FETÖ projesidir. FETÖ’nun okulları kapanınca bizi devletimizle karşı karşıya getirmek istiyorlar ama biz oyuna gelmeyeceğiz. Her konuya duyarlı olan Başkanımız Recep Tayip Erdoğan’ı bu konuya el koymasını bekliyoruz. Eğer yatay geçişlerde bir usulsüzlük varsa, öğrenciler değil, eğitim veren kurumlar ve bu kurumları denetlemekten kaçınan YÖK cezalandırılmalıdır” diye konuştular.

YÖK NE DİYOR?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu uygulama ile ilgili olarak bir bildiri yayınlayan YÖK, yine kendisini haklı göstermeye çalışıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi aldığı hukuk dışı kararlar sonucu birçok kez mahkumiyete maruz kalan YÖK’ün yapmış olduğu bilgilendirme şu şekilde: “Son günlerde KKTC’de okuyan ve mezun olan öğrencilerin diploma denklikleri ile ilgili Dairemize sıkça sorular yöneltilmektedir. Bu bağlamda uygulanan ve yeni bir duruma mahal vermeyen aşağıdaki hususların öğrenci ve mezunlarla paylaşılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

DENKLİK İŞLEMİNDEN MUAF OLAN DİPLOMALAR​

KKTC’deki üniversitelerin YKS Yüksek öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri üniversite ve programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının diplomaları, 16.01.2009 tarihinde imzalanan Milletlerarası Anlaşma uyarınca denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. İlgililerin yüksek öğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS’te ve e-Devlet’te yer alır. T.C. vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayan ve KKTC’deki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Yüksek öğretim Kurulunun (YÖK) uygun görüşü ve üniversitelerin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları, 13.10.2015 tarihli Ek Anlaşma uyarınca denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. İlgililerin yüksek öğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS’te ve e-Devlet’te yer alır. YKS Kılavuzunda yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirildikten sonra, kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yaparak KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptıran ilgililerin bilgileri üniversiteler tarafından YÖK’e gönderilir. Yatay geçiş mevzuatına uygun geçiş yapan adayların diplomaları Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. (Bu madde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren yatay geçiş yolu ile kayıt olacak adaylar için geçerli olmak üzere uygulamaya alınacaktır) İlgililerin yüksek öğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS’te ve e-Devlet’te yer alır.

DENKLİK İŞLEMİNE TABİ OLAN DİPLOMALAR 

YKS baraj puanı ve/veya KKTC’deki üniversitelerin yaptıkları sınav ile ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir. Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS’te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. İlgililerin denklik belgesi almaya hak kazanması halinde, yüksek öğretimlerine dair bilgiler YÖKSİS ve e-Devlet’te erişime açılır. KKTC’deki üniversitelerin YÖK tarafından onaylanan yüksek lisans programlarından mezun olan T.C. vatandaşlarının, üniversiteye kayıt yaptırdıkları ALES puanını belgeleyerek diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir. Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS’te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. İlgililerin denklik belgesi almaya hak kazanması halinde, yüksek öğretimlerine dair bilgileri YÖKSİS ve e-Devlet’te erişime açılır. YKS Kılavuzunda yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirildikten sonra, KKTC’deki üniversitelere kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yolu ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptırıp mezun olan ya da olacak ilgililerin, diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir. Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS’te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. İlgililerin denklik belgesi almaya hak kazanması halinde, yüksek öğretimlerine dair bilgileri YÖKSİS ve e-Devlet’te erişime açılır. YKS Kılavuzunda yer almayan üniversitelerden KKTC üniversitelerine yatay geçiş ya da ders transferi yolu ile kayıt olan ilgililerin, mezuniyetleri sonrasında diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.  Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS’te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. İlgililerin denklik belgesi almaya hak kazanması halinde, yüksek öğretimlerine dair bilgiler YÖKSİS ve e-Devlet’te erişime açılır.”

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Öte yandan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bundan bir süre önce bir basın toplantısı düzenlemiş “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, söz konusu zaptın metninde geçtiğimiz aylarda yükseköğrenimde yaşanan denklik kriziyle ilgili herhangi bir belirsizliğin kalmadığını, KKTC’de eğitim gören ve bu yıl KKTC üniversitelerini tercih edecek öğrencilerin de bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını vurgulamıştı.

Açıklamasında,” Son zamanlarda KKTC yükseköğrenimi ile ilgili denklik, tanınma ve yatay geçişlerde yaşanan spekülasyonlar ve belirsizlikler ortadan kalkmıştır. Bu hususta KKTC’de eğitim gören, bu yıl üniversitelerimizi tercih edecek öğrencilerin içinin rahat olsun.”diyen Bakan Nazım Çavuşoğlu,”  YÖK ile imzaladığımız mutabakata göre; denklik, yatay geçiş ve E-Devlet’e aktarımlar ile ilgili yaşanan belirsizlikler tamamen ortadan kalktı. KKTC üniversiteleri, ön lisans ve lisans alanlarına YKS ile yerleştirilen TC vatandaşları denklik işlerine tabi olmaksızın diplomaları doğrudan tanınacak. Sınav ile gelen öğrenciler herhangi bir denklik tartışmasının içerisinde değil. TC vatandaşı olup, lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim programlarında tamamlayıp, KKTC üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarından mezun olanlar da denklik sürecine tabi olmayacak.” görüşlerine yer vermişti.

Şimdi gözler Bakan Çavuşoğlu’nun YÖK ile imzalamış olduğu “Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptının” uygulanıp uygulanmayacağına çevrilirken, KKTC’de okuyan ve mezun olan bazı öğrencilerin takınacağı tavrına ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya el koyup koymayacağına çevrildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.