banner913
banner932
banner915

Ölümünün 21. Yılında Osman Türkay’ı Sevgiyle Anıyoruz

banner476

22 Ocak 2001 yılında kaybettiğimiz Uzay şairi Osman Türkay’ın bugün ölümünün 21. yıldönümü.

banner825
Ölümünün 21. Yılında Osman Türkay’ı Sevgiyle Anıyoruz

banner931
Kazafana(Ozanköy) doğumlu Osman Türkay (1927-2001) edebi eserlerinde makro ve mikro kozmosu  ele alarak insanları evrenin dengesini korumak için barışa, uyuma seslemiştir. Kitapların  yeryuvarlağının Asya, Avrupa, Afrika, Amerika kıtalarını kalemiyle “gezen” şair çağdaş dönemin evrensel sorunlarını bizlere yansıtmıştı. Çok gelişmiş, modern dünyamızı  mitolojilerde bildirilen kaos yeniden beklemektedir. İnsanlar birbirine saldırıyor, yabancılaşıyor, manevi değerlerini kaybediyor, teknolojik gelişmeler insanoğlunun kendisine karşı çıkıyor ve bütün bunlar evrenimizin geleceği konusunda rahatsız olan  Osman Türkay’ı kaygılandırıyordu.  Doğadaki ve insan ruhundaki kaosa karşı çıkmak için, hep bunun için yazdığını belirten ozanın edebi eserlerine yansıyan kaynaklar Türk mitolojisi,  çağdaş evrenbilim ve Yunus Emre, Mevlana gibi Türk mutasavvıflarının hoşgörü, insanlara sevgi, saygı  anlayışlarıdır. Osman Türkay yüreğinde bütün uygarlığın evrensel sevgisi yaşatan büyük bir ozanımıdır. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.
 
 
OSMAN TÜRKAY’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ
Osman Türkay 16 Şubat 1927’de Girne dağlarının eteklerinde olan küçük bir kasaba olan Kazafana (Ozanköy)'de doğdu.Ailesi küçük toprak sahibi olan  insanlardı. Annesinin adı Emete (Otçuoğlu) Hasan, babasının adı ise Mustafa Hasan'dı. 
Osman Türkay,Ozanköy İlkokulu’nu 1939, Lefkoşa Türk Erkek Lisesi Orta kısmını 1942, Girne'de bulunan İngiliz Yüksek Okulu’nu (English High School)  1946 yılında bitirerek mezun oldu.
Osman Türkay 1947 ile 1951 yılları arasında yerel Hürsöz gazetesinde çalıştı 1951 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye gider. Türkiye’de bulunduğu dönemde modern ve klasik Türk Edebiyatında eğitim almış Farabi, Fuzuli, Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi muhteşem metafizikçileri de inceledi. Türk şairler ile tanıştı.
Türk yazınını, kültürünü, sosyal ve siyasi olaylarını  yaşadı ve etkilendi. Türkiye’de gelişen hızlı değişimleri ve devrimleri yaşadı. Hem Kıbrıs'taki Türk gazetelerine hem de Türkiye'deki gazetelere yazılar yazmaya devam etti. Türkay artık Kıbrıs'ta küçük bir toplumun insanı değildi. Kendisi artık büyük bir ulusun üyesiydi.Türkay  kendisini, tarihi zengin ve geleceği ümit verici bir ulusun insanı olarak görüyordu, o artık Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir ulusun insanıydı.
Daha sonra Osman Türkay Adana’dan ayrılır, Doğu Türkiye’ye Erzurum’a  ve oradan 1953 yılının  sonbaharında Londra'ya gidip "School of Modern Languages" okuluna öğrenci olarak kayıt yaptırdı.  Modern Diller Okulundan Gazetecilik Bölümünü 1955 yılında bitirdi. Ekonomik Bilimler Okulu Felsefe Bölümü’nden de 1958 yılında mezun oldu.
1953 ile 1958 yılları arasında Türkay'ın zihinsel, duygusal ve tinsel gelişimi daha kesindi. Bu dönem boyunca Londra'da bulunan kütüphanelerde inzivaya çekildi ve bu kütüphanelerde Dünya klasiklerini, eski-yeni modern Dünya şiirini, felsefeyi, dramayı inceledi. Londra’da eğitim görmesinin esas amacı yeni kaynaklar aramak, yeni teknikler bulmaktı. Aslında genç bir şair olarak hem yurdunda hem yurtdışında şiirleri “Uzay-Çağı Şiirleri” olarak tarif edilmeye başlanmıştı. Türkay kendisini kozmik bilinçlilik ve mantık konularında  geliştirmişti ; birlik- çokluk, evrensellik ve çeşitlilik  onun şiirlerinin ideali,amacı olmuştu. Artık o Uzay-Çağı mistiği olarak anılmaya başlamıştı.
1958’in sonbaharında, genç ve iyi eğitilmiş bir adam olarak Türkay Kıbrıs’a dönüş yaptı. Kıbrıs’a geliş sebebi Türk gezetesi olan Bozkurt’un Siyasi ve Kültür-Sanat bölümlerini yönetmekti. Londra’da eğitim gördüğü dönemlerde Bozkurt gazetesine Dünya şiirinden çeviriler yaparak yolluyordu ama artık o günlük siyasi yazılarıyla da Bozkurt gazetesinde yazılar  yazmaktaydı. Ayrıca 1959 yılında iki yetenekli, Kıbrıslı Türk yazar-şair Fuat Veziroğlu ve Kutlu Adalı ile birlikte kurmuş oldukları “Beşparmak” ve “Uyarı” yazın dergilerini çıkarır. Ayrıca o dönemde “Gençlik” dergisinde de yazıları ve şiirleri yayımlanır. İlk kitabı olan “7 Telli”’yi 1959 yılının Haziran ayında 3500 adet olarak basıp,yayımlar. Kıbrıs’ta ilk defa bir kitap bu kadar büyük bir sayıda basılmıştı. Bu kitap hem Türkiye’de hem de yurtdışında “İlk Uzay-Çağı Şiir ”kitabı olarak alkışlanır ve beğeni toplar. Kitabın içindeki uzun şiiri “Şengül’ün Dünyası veya Atomium” eleştirmenlerce en çok sevilen şiirlerdendir. Bu şiir “Alice Harikalar Diyarında” olan genç bir kişinin nükleer çağa geçişini ve evrende bir gezegenden başka bir gezegene yolculuk yapmasını, gezegenlerde sonsuz bir barış ve huzur yakaladığını anlatıyor ve bu anlatımı füturist (gelecekçi) bir sanatçı kimliği ile karşımıza çıkıyor, onun temel amacı kırk-elli yıl sonraya gitmek, ileriye geriye yönelerek çağımızın entellektüel bir çözümünü yapmaktır. Türkay bu şiiriyle gelecek insan ile gelecek makine çağının bir çözümünü yapmakla kalmayıp, maddileşen bir evrende kişisel duygu ile heyecanları epik bir açıklamasını yapmaktadır.
Bu arada Türkiye’de bulunan önemli gazetelere edebiyat yazıları ile katkıda bulundu. İstanbul’un o dönemki önemli yazın dergisi Yeditepe’deki  ilk yazısı Japon şiirini inceleyen uzun bir yazıydı.
Türkay 1961’in sonlarına doğru Kıbrıs’tan ayrılıp Londra’ya döndü. Osman Türkay burada 1961-62 yılları arasında “Kıbrıs Türk Sesi”Gazetesini yayımlar. Bozkurt gazetesinde çıkan en son makalesi ise “Barış Sadece Bir Düştür” başlıklı yazısıdır. Siyasetin dışında kalmaya kararlıydı ve düzenli olarak Türkiye’nin aylık dergileri ve gazeteleri olan Varlık,Varlık Yıllığı, Cep Dergisi, Türk Dili, Yeditepe, Yelken, Denge ve Sesimiz’e edebiyat yazılarıyla katkıda bulunmaktaydı. Kıbrıs Türk Sesi gazetesi kapandıktan sonra İngiltere’de çıkan  Vatan gazetesinin baş yazarı ve yayım müdürü olur.Bu arada 2 Aralık 1968 yılında Kıbrıs’taki Savaş gazetesinde “Düşünceler” ve “Londra’dan Yankılar” başlıklı köşelerde yazılar yazar.  İngiltere’de olan Kıbrıs Türk Birliğinin genel sekreter görevine 1971’de getirilir. Bu görevde iken 1974 yılında Kıbrıs Türk Birliği Yayımcılığını kurdu; ayrıca Toplumun Sesi Gazetesinin yayım yönetmeni olur ve o zamandan itibaren ölümüne kadar bu görevde bulunur. Ayrıca, Orta Doğunun aylık şiir dergisi Poet (Hindistan)’ın yayın müdürlüğünü yaptı. 1972-1980 yılları arasında Ankara Haber Ajansına bağlı Pan News Internatinal’ın Londra Yayın Müdürlüğünü yaptı. Ankara’nın Pan Ajansı tarafından baskıya çıkarılan haftalık haber dergisi olan Middle East Review’ın ilk baskısını yayımladı. 1979 yıllından ölümüne dek P.O.E.T Şiir Dergisinin  Orta Doğu Editörlüğünü yapar.1990 yıllarda Yenigün gazetesinde “Düşünceler” başlığı altında siyasi yazılar yazdı.1988 ve 1990 yıllarında Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilir.
Osman Türkay 2000 yılında yaşlılıktan dolayı hastalanır  ve  30 Ekim 2000 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 14 Kasım 2000 yılında devlet tarafından İngiltere’den  Kıbrıs’a getirilir.Bu getiriliş sırasında bir çok duyarlı aydınımız Osman Türkay’ın ülkesine getirilmesi için büyük bir çaba gösterirler. Özellikle Kıbrıs Gazetesindeki köşesinde yazmış olduğu duyarlı yazılarla kamuoyu oluşturan dostu Ahmet Tolgay’ın bu getirilişte çok büyük bir rolü vardır. Türkay adaya getirildikten sonra ölümüne kadar Girne Akçiçek Hastahanesi’nde özel bir odada bakılır. Şair, 22 Ocak 2001 sabah saat 07.00’de  vefat eder. Osman Türkay’ın yaşama gözlerini yummadan önceki söylediği son sözü ise şudur: “Yine Geleceğim”.
Şair, 25 Ocak 2001 Perşembe günü saat 12.00’de Ozanköy Camii’nde kılınan öğle namazından sonra, doğup büyüdüğü  Ozanköy’de (Bilineceği gibi Ozanköy’ün eski adı Kazafana idi.Türkay bu köyde doğup büyüdüğü için ve dünyaca ünlü bir ozan olduğu için köyün adı Ozanköy olarak değişir) devlet töreni ile  toprağa verilir.
 
 
 
OSMAN TÜRKAY'IN KİTAPLARI
 
1-Yedi Telli,Beşparmak Yayınları,Lefkoşa,Kıbrıs,1959.
2-Uyurgezer,Yeditepe Yayınları,İstanbul,Türkiye,1969.
3-Beethoven'de Aydınlığa Uyanmak,Yeditepe Yayınları, İstanbul 1970.
4-Evrenin Düşünce Gezgin,Yeditepe Yayınları,İstanbul,1972.
5-Kıyamet Günü Gözlemcileri,Yeditepe Yayınları,İstanbul, 1975.
6-Beethoven and Other Poems(English Version),Hub Publications Ltd.Athenneum Books,London,1978.
7-Poetry Türkay,A Special Issue of Poet,India, Madras,May 1982.
8-Variations,Poets Press,India,1986.
9-Symphonies for the World.,Oxford University Press, Printing House, Oxford 1989.
10-Seçme Şiirler, T C. Kültür Bakanlığı,Ankara, Türkiye,1990.
11-Edebiyat,Eleştiri ve Dil Üstüne Düşünceler,K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları,1993.
12-Poetry Türkay and Epitaphs for a Dying World, A special issue of the magazine International Poets, Madras,India,1995.
13-Ölümsüzlük Acısı(Oyun), K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları,1998.
14-Piramit Üçlüsü(Oyun), K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları,1998.
15-Roaming About Universe,The Pentland Press,Usa,1998.
16-Cosmorama,The Pentland Press,Usa,1999.
 
 

Ben Bir İnsanoğu İnsanım                

Kıbrıs'ta doğdum
Biliyorum Kıbrıslıyım, Türküm
Ama Kıbrıs da, Türk de, Rum da
Kısaca herkes evrensel bir bütünün parçaları.
Öyleyse Dünya benim vatanım
Dünya benim üniversitem
Dünya benim tapınağım
Tüm insanlık en gerçek ailem
İster Hint’te,İster Çin'de,ister Maçin’de
Gördüğüm her insan benim kardeşim, kızkardeşim
Bir eskimo bir Kızıl derili çıksa karşıma
Onlara sevgiden ve saygıdan
Daha üstün bir duygu ile açılır
Kalbimin olanca kapıları
Ben tüm antenlerimi dünyaya gerip
Beş milyar insanın kalp vuruşlarını
Ve nabzını dinlemekteyim
Ve dinlediklerimi
Başka dünyalara ileten
Dev radarlar, elektron- teleskoplar kompleksiyim
Ben insanoğlu insanım
Tüm evreni kucaklar
Geriliğe, bağnazlığa yumruk sıkan kollarım
Burada şimdi Hindistan’da,
Ganj nasıl akıyorsa Hint Okyanusu’na
Ben de öyle gürül- gürül
Akıyorum yirmibirinci yüzyıl’da
Barışın, kardeşliğin açık denizlerine
 
 
 
DOĞUNUN DAĞLARI, DENİZLERİ ULU
 
Düş sonu bağ bozumuna benzer güz mevsiminde
Kişi toparlayamaz kendini olağanüstü izlenimlerden
Bir bitmeyen şarkı gibi yağarken gökyüzünden
Altın sarısı kuru yapraklar gibi yıldızlar
Varlığı aklın gözleriyle görme düzeyine gelir de insan
Görünüler değişir, solgun güneşe karşı
Turuncu çiçekler açar geceleyin sınırsız karanlıklar
Gerçek dünya ile düşlerde yaşanan dünyalar
Kıyaslanamazlarsa da aynı mantık çerçevesinde
Zaman olur kıvamına gelip barıştırırlar
Günlük yaşamımızda su ile ateş kadar karşıt öğeleri
Açıklar gibi düşlerdeki izlenimi, gerçeğin yaşamsallığını
Uyku ölüm değildir elbet, ama nasıl kanıtlayabiliriz
Uyurken de yaşadığımızı düşlerimiz olmasa
Şurada bir yatakta, bir koltukta, ya da uçakta
Uykuya dalmış, soluk alıyoruz, hatta horlayabiliriz de
Ama hangi iklimlerde, hangi ülkelerde, hangi dünyalarda
Yaşanır, gezilir,görülür, konuşulur
0 hiç bilmediğimiz yerler, anlamadığımız diller
Ve ömrümüzde pek az gördüğümüz insanlar
Bu dünyada bulunmayan korkunç renk kuşaklarında
Uzayıp giden sonsuz manzaralar
Sıcaklığı yalnız bellekte kalan bir anı
İnceliği en ideal ilkyazlardan daha çarpıcı
Gök mavisi sıcaklığıyla nice şafaklarda
Yangınlar gibi savrulan zürafa boyunlu kadınlar
Uyanıkken bir yerlerinizin uyuduğu gibi
Uyurken de bir yerlerinizin uyandığı belli
Öyleyse uyurken de, uyanıkken de
Sürekli bir yolculuğun içindeyiz
Şimdi de uyanıp dünyayı bir uçakta
Somut bir açıdan seyrediyorum
Yüzler, konuşulan sözler
Alır beni götürür hiç görmediğim ülkelere
Her yüz kendi yurdundan izler yansırtır
Çizgiler ırmak olur o yüzlerde
Akıp gider pirinç, mısır, buğday tarlalarına
Her söz bir başka sözle birleşir
Müzik olur, uyum olur, yakarış olur
Hindu ya da Çin tapınaklarında
Budist rahipleriyle el ele, yüz yüze
Bir başka dünyanın havasını taşıyan
Tapınaklardan yankılanan koroda
Doğuya dönmüşcesine tüm yüzler ve çekik gözlerden
Tropikal meyvalar yansır
Gözbebeklerinin görünmez bir yerinden benim gözlerime
Hurmalar, süs palmiyeleri, Hindistan cevizleri
İnsanlar solurlar da baharat kokuları yayılır
Doğu, yeryüzünün rutubetli, yemyeşil ve ıslak iklimi
Çiçek yüküyle gülümseyen ağaçlar
Doğu güzel yaratıldı: her gün doğan bir yavrusudur güneş
0 olmasaydı boş kalırdı gökler
Işık değmezdi alınlara
O büyük ateş arıtmasaydı iç ve dış dünyamızı
Doğu güzel ve ulu
   Doğu bir başka Tanrı'nın kulu
İnsan dolu
ağaç dolu
pirinç dolu
deniz dolu
 
 
Doğu'nun dağları,  denizleri ulu mu ulu
Doğu hala açlık ve hastalık dolu
Doğu sanki bir başka gezegenden
dünyamıza düşen kara parçası
Doğu,  dünyamızın en büyük kayası
Yerküre hırkasının kocaman yaması
 
İnsan denizdir, dalgalanır
uçsuz bucaksız topraklarda
Doğu insan soyunun karınca yuvası
Kentler, köyler arı kovanı
Arılar insan
kovanlar gecekondular
sazdan yapılmış evler
 
Doğu ulu mu ulu
tıklım tıklım
insan yüklü,
insan dolu…
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.