banner583
banner661
banner726

Dünya'nın en çok alıntı yapılan yaşayan insanı Noam Chomsky

banner476

Noam Chomsky Amerikan aktivist, dil bilimci, filozof, mantıkçı, siyasî eleştirmen, tarihçi ve yazar.

banner714
Dünya'nın en çok alıntı yapılan yaşayan insanı Noam Chomsky

banner721

1928 yılında Philadelphia'da doğan Naom Chomsky, Rus göçmeni William Chomsky'nin oğludur. N. Chomsky Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde dil bilimi profesörüdür. Kendi ismiyle adlandırdığı Chomsky Hiyerarşisi’ni geliştirmiştir. Dilbilimine olan katkısı Davranışçılık kuramının eleştirisinde çok etkili olmuştur. Ayrıca bilişsel biliminin popülaritesini artırmıştır. Dilbilimsel çalışmalarının yanı sıra Kuzey Amerika’nın en önemli sol politikacı entelektüellerinden biri sayılır. Vietnam Savaşı’ndan itibaren ABD’nin dış ve ekonomik politikalarında Dünya'ca tanınan katı bir eleştirmendir. 1992 yılında gerçekleşen Sanat ve İnsan Hakları Takdirnamesi’nde, 1980 ve 1992 yılları arasında Dünya'nın en çok alıntı yapılan yaşayan insanı seçilmiştir. Noam Chomsky Anarko-sendikalizm ile liberter sosyalizm ile aynı hizada görmektedir. Ve Dünya Endüstri İşçileri Vakfının bir üyesidir. 

20. yüzyılın en önemli ve en etkili dil bilimcilerinden olan Noam Chomsky, dil eğitimini deneysel (ampirik) davranışsallığıyla Amerikan dilbilimine 1930'lu ve 40'lı yıllarda damgasını vuran Leonard Bloomfield ve dil alanında yaptığı çalışmalardan ziyade siyasi tutumuyla takdir ettiği Zellig Harris'den almıştır.

Chomsky, dilbilimindeki uzmanlığıyla, "dil"in yapısal özelliğinden çok daha fazlasına sahip olduğunu göstermiştir. Chomsky, ayrıca dile yeni bir anlayış getirerek, dili özgürce kullanmanın ve yaratıcılığın edinilecek bir şey olmadığını, tam tersine insanda doğuştan var olan bir üstünlük olduğunu belirtmiştir. Chomsky dil formasyonu konusunda yapısalcı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yaklaşım dili incelerken dili kullanmanın, bir kültürün parçasıyken o kültürü incelemenin imkansızlığını kabul ve temsil eder. Bu görüşteki bazı isimler arasında Jacques Derrida gibi postyapısalcılar ve Claude Levi-Strauss sayılabilir.

Chomsky'nin ilk kitabı olan "Sözdizimi Yapıları" (Syntactic Structures) 1957 yılında yayınlanmıştır. Çağdaş yapısal dilbilimi kuramcılarının savundukları tezleri eleştiren bu kitap, o zamana kadar gelmiş dilbilim kuramlarının yeniden düşünülmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

1960'lı yıllarda Amerika aleyhtarı olarak faal bir şekilde eylemlere katılan Chomsky, Vietnam savaşına karşı yapılan gösteri ve yürüyüşlerde aktif olarak yer aldı. O dönemde Amerika aleyhinde yazdığı yazılar tepki çekmesine rağmen, büyük kitleler tarafından tanınmasında etkili oldu.

1960'lı yılların ortalarında dilbilim üzerine yaptığı çalışmalarla yükselen bir değer olan Chomsky, Amerika'nın Vietnam savaşındaki tutumuna eleştirel bir yaklaşım getirmesi ve karşı çıkmasıyla çalışma arkadaşlarını bir hayli şaşırtmıştır. 1966 yılında yazdığı "Entellektüellerin sorumluluğu" adlı denemesinde, "Birleşik Devletler, gücünü ve sınırsız denetimini mümkün olabildiği kadar genişletmeyi kendine hak görüyor" diyerek Amerika'nın Çinhindi'ndeki politikasını eleştirmiştir.

O dönemden başlayarak, dilbilim alanındaki çalışmalarını sürdürmekle birlikle, Birleşik Devletlerin dış politikasına ve medyaya eleştiri getiren en tanınmış aydınlardan biri haline gelen Chomsky, Amerika'nın 1975 yılında Vietnam'dan çekilmesiyle birlikte kendini kitap ve makale yazmaya adadı. Bu dönemde verdiği tüm eserler değerli olmakla birlikte, aralarından bazıları özellikle dikkatleri çekti. 1979 yılında Edward Herman ile birlikte kaleme aldığı iki ciltlik "İnsan Haklarının Siyasal Ekonomisi" (The Political Economy of Human Rights) adlı kitabı Endonezya'nın Doğu Timor'a karşı yaptığı savaşa, Kamboçya'da Pol Pot'un yükselişine ve Latin Amerika'daki kanlı diktatörlük rejimine Amerika'nın verdiği desteği ortaya koyuyordu.

1980'li yıllarda da Amerika'nın dış politikasını kıyasıya eleştiren eserler vermeye devam eden Chomsky, Birleşik Devletler ordusunun Haiti ve Bosna'ya yaptığı çıkartmaları ve Birleşmiş Milletlerin Bosna'ya karşı uyguladığı silah ambargosunu da eleştirmiştir.

Medyayı da devletin siyasi tutumunu sınırsızca desteklediği için eleştiren Chomsky'nin kendisi de özellikle sağ kesim tarafından komünizme karşı çok yumuşak bir tutum içerisinde olduğu ve tüm enerjisini Amerikan politikası ile Amerikan politikası yüzünden kurban durumuna düşen kimseler için harcadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.Anarşistlerin büyük bir bölümünün "Direkt müdahalenin" anarşist politikacılar tarafından uygulanabilecek tek yöntem olduğunu savunmasına rağmen, Chomsky anarşizmin siyasi felsefesinin belirli bir takım politik taktikler dikte ettiğine inanmamaktadır. Amerikan Demokratik Sosyalistleri'nin bir üyesi olan Chomsky bu görüşünü şöyle savunmaktadır: "En basit anarşik fikir, bir otoritenin yasallığını ispat etmesidir. Eğer yasallığını ispat edemiyorsa, elenmelidir. Bazen bir otorite sistemi kendini haklı çıkartabilir. Ancak haklı çıkartamazsa ve yeterli derece önemliyse bunun altını kazımanız gerekir. Bu tamamen o andaki koşullara bağlıdır. Anarşizmin içinde size nasıl ilerleyeceğinizi söyleyen bir şey yoktur."

Chomsky, 80'lerden itibaren iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle medya alanına daha çok eğilmeye başlar. 1988'de Edward S. Herman'la birlikte yazdığı "Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği adlı kitabı yayımlar. Chomsky, bu tarihten itibaren Antimedya hareketin en önemli temsilcilerinden biri haline gelir.

Massachusetts, Pennsylvania, Georgetown, Buenos Aires, McGill, Cambridge, Rovira Virgili, Tarragona, Columbia, West Ontario, Toronto, Harvard, Calcutta, Pisa üniversiteleri gibi birçok üniversiteden onursal ödüller alan Noam Chomsky, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ve Ulusal Bilim Akademisi başta olmak üzere ABD'de ve yurtdışında birçok başka meslek örgütünün ve kurumun da üyesidir.

Prof. Chomsky, Amerikan Psikoloji Derneği'nin "Seçkin Bilimsel Katkılar Ödülü", "Temel Bilimlerde Kyoto Ödülü", "Helmholtz Madalyası", "Dorothy Eldridge Barış Ödülü", Bilişim dalındaki "Ben Franklin madalyası" gibi ödüllerin de sahibidir.


Noam Chomsky'nin Türkiye'de yayınlanmış olan kitapları şöyle:

Medya Denetimi, Tümzamanlar yayınları, 1993

Demokratik İdeallerin Çöküşü, Pınar yayınları, 1997

Soğuk Savaş Ve Üniversite, Kızılelma yayınları, 1998

Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir, Minerva yayınları, 1999 (Edward S.Herman- NoamChomsky)

Terörizm Efsanesi, Ayraç yayınları, 1999

ABD Terörü /Terörizm Kültürü, Pınar yayınları, 2000

Dünya Düzeni Eskisi Yenisi, Metis yayınları, 2000

Halkın Sırtından Kazanç / Neoliberalizm Ve Küresel Düzen , OM Yayınevi, 2000

Sam Amca Ne İstiyor, Minerva Yayınları, 2000

Terör Ne Terörist Kim I, Ütopya yayınları, 2000

Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar Ve Gerçekler, Sarmal Yayınları, 2000

Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Ütopya yayınları 2001

Amerikan Müdahaleciliği, Aram yayınları, 2001

Demokrasi Gerçek Ve Hayal, Pınar yayınları, 2001

Dil Ve Zihin, Ayraç yayınları, 2001

Amerikan Muhalifleri Konuşuyor, Aykırı yayınları, 2002 (Noam Chomsky/Micheal Albert/Howard Zinn/Barbara Ehrenreich/Bell Hooks/Manning Marable/Seyfi Öngider)

Batı'nın Yeni Standartları, Everest yayınları, 2002

11 Eylül, OM yayınları, 2002

Terör Ne Terörist Kim II, Ütopya Yayınları

Medya Gerçeği, Tümzamanlar yayınları

Düşmanını Arayan Savaş, Everest yayınları

Düşük Yoğunluklu Demokrasi Yeni Dünya Düzeni Ve Yeni Politik Güçler, Alan Yayıncılık, Noam Chomsky/Samir Amin

Bazı Makale, Söyleşi ve Kitapları

Emperyal Başkanlık Noam Chomsky 17 Aralık 2004 
Doktrinler ve Vizyonlar: Dünyayı Kim Yönetecek ve Nasıl Yönetecek? Noam Chomsky 7 Haziran 2004
Filistin İçin Adalet Noam Chomsky 30 Mart 2004
Güney Afrika, İsrail-Filistin ve Çağcıl Dünya Düzeninin Dış Hatları Noam CHOMSKY 9 Mart 2004
Noam Chomsky ile Söyleşi Hawzin O. Kerim ve Noam Chomsky, Komal Gazetesi 2 Ocak 2004
SEÇİCİ HAFIZA VE YANLIŞ DOKTRİN Noam Chomsky 21 Aralık 2003
Entelektüeller Noam Chomsky 29 Ağustos 2003
Önleyici Savaş “En Büyük Suçtur” Irak: Utanç içinde yaşanacak olan bir işgal Noam Chomsky 11 Ağustos 2003
TÜRKİYE VE AMERİKA’NIN IRAK SAVAŞI Noam Chomsky ile söyleşi 3 Nisan 2003
Irak Bir Deneme İdi Noam Chomsky ve VK Ramachandran, Frontline Hindistan, 2 Nisan 2003
Derin Kaygılar Noam Chomsky 20 Mart 2003
Noam Chomsky ile Savaş Karşıtı Hareket Üzerine Söyleşi Matthew Tempest, 4 Şubat 2003 The Guardian
İMPARATORLUĞA KARŞI DURMAK NOAM CHOMSKY 1 ŞUBAT 2003
İNSAN HAKLARI HAFTASI 2002 Noam Chomsky 28 Aralık 2002
Noam Chomsky, Tarık Ali ve Gilbert Achcar söyleşi,14 Aralık 2002
BATAKLIĞI KURUT HİÇ SİNEK KALMASIN 10 Eylül 2002
Chomsky ile Irak Üzerine Söyleşi 5 Eylül 2002
CHOMSKY İLE SÖYLEŞİ Lateline, Avustralya Avustralya Yayın Kurumu 8 Nisan 2002
CHOMSKY İLE SÖYLEŞİ İsrail/Filistin üzerine Derin Bir Tartışma 2 Nisan 2002
BOMBALAMALAR ÜZERİNE 13 Eylül 2001
KOLOMBİYA II 25 Nisan 2000
KOLOMBİYA I 24 Nisan 2000
MİLENYUM GÖRÜŞLERİ VE SEÇİCİ GÖRÜŞ II 13 Ocak 2000
MİLENYUM GÖRÜŞLERİ VE SEÇİCİ GÖRÜŞ I 10 Ocak 2000
BİLGİLENMEK VE ENTELEKTÜEL ÖZSAVUNMA 8 Mart 1999
AHLAKİ İLKELER VE ULUSLARARASI HUKUK HAKKINDA BAZI SORULARA YANITLAR 9 Mayıs 1999
HAYDUT DEVLETLER Nisan 1998
İsrail, Lübnan ve “Barış Süreci” Noam Chomsky 23 Nisan 1996

banner342
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.