banner583
banner661
banner726

Ekonomik kaygı hat safhada

banner476

CMIRS’ın yaptığı anket sonucu, ülkede herkesin yeni bir ekonomik kriz için tetikte beklediğini gösteriyor. Vatandaşların %68.8’i kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünüyor

banner714
Ekonomik kaygı hat safhada

banner721
 Halk ekonomik korku içinde
 
CMIRS’ın yaptığı anket sonucu, ülkede herkesin yeni bir ekonomik kriz için tetikte beklediğini gösteriyor. Vatandaşların %68.8’i kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünüyor
 
 
 
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmanın devamı olan ve Eylül 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülen çalışmanın sonuçları açıklandı.
CMIRS tarafından dün yayınlanan anketin ilk bölümünde ekonomik durum ve toplumun ruh hali incelendi.
CMIRS’ın Eylül 2021 araştırma sonuçlarına göre, “Halk ekonomik geleceği konusunda korku içinde” yaşıyor.
Halkın 3’te 2’sinin ekonominin kötüye gitmesi korktuğunu gösteren araştırma, ankete katılanların %89’unun işlerin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü gösterirken, bu oran bugüne kadarki en yüksek değer olarak dikkat çekiyor.
Ülkedeki yaşayan yaklaşık her 10 kişiden 9’unun işlerin yanlış gittiğini düşünüyor olması ise toplum adına oldukça çarpıcı ve düşündürücü bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.
Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarını sırasıyla ekonomik sorunlar; Kıbrıs Sorunu, işsizlik, korona ve yeteneksiz/beceriksiz liderler olarak belirtti.
Katılımcıların kendi ekonomik gelecekleri ile ilgili beklentilerinin giderek çok daha karamsar bir hal aldığı gözlemlendi.
 
Anketten Çarpıcı Sonuçlar
 

Ankete katılanların %68.8’i kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünüyor. Bu oran Haziran 2021’de %58.37, Mart 2021’de %53.53, Aralık 2020’de ise %41 idi.
 
Ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentiler ise çok daha kötümser yönde. Katılımcıların %85.98’i ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını belirtti. Bu oran Haziran 2021’de %73.27, Mart 2021’de %71.67 idi.
 
Katılımcıların sadece %16.83’ü ailenin mali durumunun iyi olduğunu belirtti. %40.28 düzenli bir gelire sahip olduğunu fakat harcamalarda sınırlamalar olduğunu, %32.67 gelirinde azalmalar olduğunu, %10.02 ise çok sıkıntılı bir mali durumu olduğunu belirtti.
 
Katılımcıların %70.29’u mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı. (Mart 2021 anketinde bu oran %33.06 idi).
 
Katılımcıların % 80.73’ü hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı. (Mart 2021 anketinde bu oran %39.52 idi).
 
Katılımcıların %73.51’i taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılı. (Mart 2021 anketinde bu oran %35.56 idi).
 
Katılımcıların % 78.23’ü sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılı. (Mart 2021 anketinde bu oran %34.75 idi).
 
 
  
Halkın mutluluğu her geçen gün azalıyor
 
Mart ayından beri düşüş gösteren mutluluk oranında Eylül ayında Haziran’a kıyasla ciddi bir düşüş yaşandı. Haziran 2021’de 10 üzerinden 6,50 olan mutluluk oranı, Eylül’de 5.75’e geriledi
 
 
 
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Eylül 2021 araştırması sonuçlarına göre, KKTC halkının mutluluğu her geçen gün biraz daha azalıyor.
CMIRS’in araştırmasına göre Mart ayından beri düşüş göstermekte olan mutluluk oranında Eylül’de Haziran’a kıyasla ciddi bir düşüş gözlemlendi. Mart’ta 10 üzerinden 6.79 olan mutluluk puanı Haziran’da 6.50’ye düşerken, Eylül’de 5.75’e kadar geriledi.
 
Ankete katılanların 34.19%u son bir hafta içerisinde sıkça çaresiz hissettiğini belirtti.  Bu oran Mart 2021 anketinde de 27.8%, Haziran 2021 anketinde ise 27.12% idi. 
 
Katılımcılar arasında kendini umutlu hissedenlerin oranında da son 3 ay içerisinde ciddi bir düşüş gözlemlendi.  Ankete katılanların 48.05%’i son bir hafta içerisinde sıkça umutlu hissettiğini belirtmiştir ki bu oran Mart 2021 anketinde % 72.4, Haziran 2021 anketinde ise % 65.58 oldu 
 
Son bir hafta içerisinde sıkca endişeli hissettiğini belirtenlerin oranı çok ciddi bir yükseliş gösterdi ve % 51.09 olmuştur.  Bu oran Mart 2021 anketinde % 41, Haziran 2021’de ise % 31.44 idi.
 
Son bir hafta içerisinde kendisini sıkca huzurlu hissedenlerin oranında da ciddi bir düşüş yaşandı ve % 47.88 oldu. Bu oran Mart 2021 anketinde % 68.74, Haziran 2021’de ise % 69.11 idi. 
 
 
Son bir hafta içerisinde kendisini depresif hissettiğini belirtenlerin oranı % 20.67 odu. Bu oran Mart 2021 anketinde % 19.8, Haziran 2021’de % 23.83 idi. 
 
Son bir hafta içerisinde sıkca geleceğe güvenle baktığını belirtenlerin oranında ise çok ciddi bir düşüş yaşanmaya devam etti.  Mart ayında bu oran % 60.6 iken Haziran anketinde % 41.72’ye düştü, Eylül 2021’de ise % 27.58 oldu.
 
Son bir hafta içerisinde kendisini sıkca öfkeli hissettiğini belirtenlerin oranında da ciddi bir artış yaşandı ve % 36.85 oldu.  Bu oran Mart 2021 anketinde de % 29, Haziran 2021’de ise % 29.01 idi. 
 
 
Bu dönemde sosyal güven oranında yeniden bir düşüş yaşanmış ve 10 üzerinden 3.24 oldu.  Kendini depresif hisseden, geleceğe umutla bakamayan toplumda bireylerin birbirlerine olan güven oranında da düşüşler yaşanması doğaldır. 


  
“Kötü günlerden geçiyoruz”
 
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Eylül anketinde son yıllardaki verilerle kıyaslandığı zaman birçok başlıkta en kötü sonuçların ortaya çıktığını açıkladı
 
 
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nden yapılan açıklamada,
şu ifadeler kullanıldı:
“Anketlerimizde özellikle son 2 sene içerisinde ekonomik kriz, işsizlik ve üretimden kopuş gibi konuların öncelikli sorunlar olarak ön plana çıktığını gözlemlemekteyiz.
Son dönemde en çok göze batan ise seçim ve kurultay müdahaleleri sonrası zaten düşük olan siyasete güvenin daha da düşmüş ve siyaset ve seçimlere olan inancın daha da azalmış olmasıdır.
Eylül 2021 anketimiz birçok açıdan toplumun çok kötü günlerden geçmekte olduğunu göstermiştir. Bu ankette son yıllardaki verilerle kıyaslandığı zaman birçok başlıkta en kötü sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Bu anket Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu sorunların giderek daha da büyüdüğünü göstermesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle ekonomik sorunlar yanında demokrasinin işleyişi ve ifade özgürlüğü konusundaki kaygılar dikkate alınmalıdır. Buna ek olarak toplum genelinde yaşanan olumsuz duyguların son 3 ay içerisinde ciddi bir artış göstermiş olması da toplumun ciddi bir bunalımdan geçiyor olduğunu göstermektedir.
Anketlerimizde özellikle son 2 sene içerisinde ekonomik kriz, işsizlik ve üretimden kopuş gibi konuların öncelikli sorunlar olarak ön plana çıktığını gözlemlemekteyiz.  Bunlara ek olarak uzun zamandır yolsuzluk, yozlaşma ve sistem dışına çıkma, apolitikleşme gibi sorunların giderek artmakta olduğu da gözlemlenmişti. 
Ekonomik durum ve beklentiler konusunda toplumun çok kötümser olduğu, her 10 katılımcıdan yaklaşık 7’sinin ekonomik sorunlar yaşamakta olduğu ortaya çıkmıştır. 
Sosyal güven, yani toplumdaki bireylerin birbirlerine olan güven oranları da düşüş göstermiştir. 
Buna ek olarak toplumun ruh halinde ciddi şekilde bir kötüleşme gözlemlenmiştir.  Toplumun ciddi bir depresyon hali içerisinde olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.
Bu anket Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu sorunların giderek daha da büyüdüğünü göstermesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle ekonomik sorunlar yanında demokrasinin işleyişi ve ifade özgürlüğü konusundaki kaygılar dikkate alınmalıdır.  Buna ek olarak toplum genelinde yaşanan olumsuz duyguların son 3 ay içerisinde ciddi bir artış göstermiş olması da toplumun ciddi bir bunalımdan geçiyor olduğunu göstermektedir.    
 
 
 
Genel Sonuçlar
 
Ankete katılanların 89%’u toplumda işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünmektedir.  Bu oran bu güne kadarki en yüksek oran olarak dikkat çekmektedir. Yaklaşık olarak her 10 kişiden 9’unun işlerin yanlış gittiğini düşünüyor olması ise toplum adına oldukça çarpıcı ve düşündürücü bir sonuçtur.
 
  Toplumda İşlerin Yanlış Gitmesi (%)
Nisan 2017 80.38
Temmuz 2017 88.82
Ekim 2017 72.68
Şubat 2018 75.67
Haziran 2018 77.9
Eylül 2018 85
Aralık 2018 81.16
Mart 2019 75.58
Haziran 2019 80.75
Eylül 2019 69.48
Aralık 2019 79.36
Mayıs 2020 76.74
Haziran 2020 76.9
Eylül 2020 88.26
Aralık 2020 86.63
Mart 2021 86.86
Haziran 2021 81.55
Eylül 2021 89
 
Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarını sırasıyla ekonomik sorunlar, Kıbrıs Sorunu, işsizlik, korona ve yeteneksiz/beceriksiz liderler olarak belirtmişlerdir
Ülkede Ekonomik Durum
Katılımcıların kendi ekonomik gelecekleri ile ilgili beklentilerin giderek çok daha karamsar bir hal aldığı gözlemlenmiştir.  Ankete katılanların 68.8%i kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünmektedir.  Bu oran Haziran 2021’de 58.37%, Mart 2021’de 53.53%, Aralık 2020’de ise 41% idi. 

  Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin anketi yayımlandı - Özgür Gazete  Kıbrıs


 
 
 
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin anketi yayımlandı - Özgür Gazete  Kıbrıs
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.