banner411
banner69
banner449

Hizmet ile nüfus orantılı değil

banner27

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkede nüfus artış hızının yüzde 1 buçuk olduğunu ve bu oranın AB ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı.Baybars, verilebilen hizmetle nüfusun orantılı olmadığını, bunun özellikle eğitim ve sağlık alanlarında görülebildiğini belirterek, bir dengenin korunması gerektiğini söyledi.Baybars, beyaz kimlik, Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı ve Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nı hükümete sunduklarını ve hükümet tarafından değerlendirilmekte olduğunu kaydetti Öte yandan CTP milletvekili Doğuş Derya, istisnai yurttaşlık verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Meclise verilmesini, nüfus sayımı yapılması için girişimde bulunulmasını ve vatandaşlık verilmesinde kota belirlenmesini istedi

Hizmet ile nüfus orantılı değil

“Nüfus artışı hızı, AB ortalamasının üzerinde”

İçişleri Bakanı Baybars, nüfus artış hızının yüzde 1 buçuk olduğunu ve bu oranın AB ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus politikalarına yönelik temel bir hedef olması ve bu doğrultuda doğru temellerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Meclis’te konuşan Baybars, tüzüğe ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden birinin de, sosyal ve ekonomik hizmetlerin yetersiz olduğunun sürekli konuşulduğunu; okul, hastane gibi hizmetlerin verilmesi noktasında sıkıntı yaşandığını belirtti.

Baybars, 1900’den günümüze nüfus kayıtlarının tutulduğunu ancak karmaşık sistemin ayıklanması gerektiğini ifade etti.

Çeşitli statüdeki kişilerle ilgili düzenlemelerin yapılamadığını dile getiren Baybars, ekonomik, sosyal hizmetlerin sağlanması için ülkede yaşayan yabancıların statüsünün netleşmesi ve kayıtlılığın sağlanması gerektiğini belirtti. Bu amaçla tüzük hazırlandığını dile getiren Baybars, tüzüğün yasalaşması görüşünde olduğunu sistem doğru işler hale gelene kadar tüzük olarak düzenleneceğini ifade etti.

Baybars,23 Ekim’den itibaren online ikamet izni alınabileceğini belirtti.

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’nın gündeme geldiğini söyleyen Baybars, iki yasa tasarısını da hükümete sunduğunu, genç girişimlerin teşvik edilmesi noktasındaki taleplerin de değerlendirildiğini bu nedenle beyaz kimlik ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’na yönelik yeniden değerlendirme yapılacağını, Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın hükümet tarafından değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Yurttaşlık Yasası Tasarısı’nda istisnai yurttaşlığın kararını Meclis tarafından verilmesini doğru bulmadığını söyleyen Baybars, yeni tasarıda bu tür vatandaşlığın istismar edilmesinin kolay olmayacağı şekilde hazırlandığını belirtti.

Baybars, nüfus politikası ile ilgili soru üzerine verilebilen hizmetle nüfusun orantılı olmadığının görüldüğünü, bunun özellikle eğitim ve sağlık alanlarında görülebildiğini belirterek, bir dengenin korunması gerektiğini söyledi.

Baybars, nüfus artış hızının yüzde 1 buçuk olduğunu ve bu oranın Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

Ayşegül Baybars

“Nüfus artışından kimse çekinmemeli”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, ülkede nitelikli nüfus artışından kimsenin çekinmemesi gerektiğini belirtti

UBP Milletvekili Zorlu Töre “Kıbrıs Meselesinde Son Durum” konusunda Meclis’te konuşma yaptı. Töre, Rumların tutumlarının hiç değişmediğini, bunlar ifade edilirken liderlerin görüşme konusunda girişimler yaptığını federal çözüm arayışlarının sürdüğünü söyledi.

“UBP olarak Kıbrıs’ta iki ayrı devlet gerçeğini dünyanın da görmesi ve kabul etmesini istiyoruz” diyen Töre, devlet ve vatana sahip çıkmak ve Anavatan Türkiye ile birlikteliği, işbirliğini geliştirmek gerektiğini belirtti.

Töre, Kıbrıs meselesi nüfus ve toprak üzerine kurulduğunu söyleyerek, Meclis’te nüfusun çoğalmamasına yönelik konuşmalar yapılmasını eleştirerek, nitelikli nüfus artışından kimsenin çekinmemesi gerektiğini belirtti.

Evlenen insanların çocuklarına vatandaşlık verilmediğini bekletildiğini bunların doğru olmadığını söyleyen Töre, buranın kültürünü almış, sicili temiz insanlara vatandaşlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Altyapı sorunlarının kısa sürede çözülmesi gerektiğine işaret eden Töre, “Rum politikasında ‘siz azınlıksınız, eşit değilsiniz’ deniyor. Bir bakıyorum Meclis’te nüfus üzerinden ayrımcılık yapılıyor. Yasal düzenlemeler yapılmalıdır ama hak etmiş ülkeye adapte olmuş yatırım yapmış insanlara yasal düzenlemeler yapılması doğru değildir” dedi.

Töre, “Devletimize ve garantilere dört elle sarılalım. Barışın anahtarı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleridir. BM değildir” diye konuştu.

Zorlu Töre

“İstisnai yurttaşlık yetkisi Meclis’e verilmeli”

CTP milletvekili Doğuş Derya, istisnai yurttaşlık verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Meclise verilmesini, nüfus sayımı yapılması için girişimde bulunulmasını ve vatandaşlık verilmesinde kota belirlenmesini istedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yurttaşlık Yasası” konulu konuşmasına başlarken, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerine işaret etti.

Yurttaşlık Yasası’na ilişkin değişiklikleri CTP’nin hükümet olduğu çeşitli dönemlerde gündeme taşıdığını söyleyen Derya, yasanın herkese eşit ve adil uygulanması noktasına bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Derya, bahsedeceği değişiklik ve önerilerin dini, dili, doğrum yeri ve etnik kökeni fark etmeksizin tüm insanlara yönelik objektif kuralların yerleşmesi için yapılacak öneriler olduğunu söyledi. Her ülkenin kendi içinde koşulları bulunduğunu söyleyen Derya, ülkenin küçük bir ada olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiyeli Kıbrıslı değil, farklı ülkelerden gelen çok sayıda kişinin ülkede yaşadığını söyleyen Derya, konunun Türkiyeli-Kıbrıslı’ya indirgenmemesi gerektiğini, hiçbir ülkenin yurttaşlığını kriterler olmadan vermediğini ve her ülkenin kendine özgü kriterler belirlediğini belirtti.

Yurttaşlık konusunun belli dönemlerde istismar edildiğini savunan Derya, yine bazı dönemlerde istisnai yurttaşlık konusunun istismar edildiğini, tanımına uymayan şekilde Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık uygulamasına gidildiğini söyledi.

Derya, yeni Yurttaşlık Yasası’na yönelik önerilerini şöyle sıraladı:

“İstisnai yurttaşlık verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Meclise verilmesi, nüfus sayımı yapılması için girişimde bulunmalı, vatandaşlık verilmesine yönelik objektif kriterler çerçevesinde kota belirlenmeli, Beyaz Kimlik konusunda bürokratik zorlukların ortadan kaldırılmalı kolaylaştırılmalı, yurttaş olma kriterleri genişletilmeli, entegrasyon programı oluşturulmalı, yurttaşlıktan çıkarılma koşulları yeniden belirlenmeli”

Derya, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne destek belirterek, bazı sorular yöneltti.

Bakana verilen yetkilerin çok geniş ve problemli olduğunu savunan Derya, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nü yasa olarak geçirilmesi önerisinde bulundu. Derya, yasanın Meclise gelmemesinin nedenini sordu.Doğuş Derya

“Öğrenciler memnuniyetsiz”

YDP Başkanı Arıklı, 8 bin öğrencinin bu yıl KKTC üniversitelerini tercih ettiğini, gidişatın çok da iyi olmadığını ve tedbirler alınması gerektiğini söyledi 

YDP Milletvekili Erhan Arıklı “Üniversiteler ve YÖDAK” konusunda Meclis’te konuşma yaptı. 
Arıklı, 8 bin öğrencinin bu yıl KKTC üniversitelerini tercih ettiğini, “gidişatın çok da iyi olmadığını”, tedbirler alınması gerektiğini söyledi. 
100 bin öğrenci için hedef konduğunu ancak öğrencilerin memnuniyetsizliğinin yüksek olduğunu söyleyen Arıklı, devletin de öğrencilere vize adı altında sıkıntı çıkardığını savundu.
Yüksek eğitim sisteminin acil şekilde yeniden yapılandırılması, denetim tüzüğünün geçirilmesi ve YÖDAK Yasası’nın yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerektiğini belirten Arıklı, YÖDAK’ın güçlendirilmesi ve denetim yetkisinin artırılması gerektiğini kaydetti.
YÖDAK ile DAÜ arasındaki soruna değinen Arıklı, DAÜ’nün İran ile işbirliği içinde YÖDAK’tan izin almaksızın bölüm açtığını, YÖDAK’a konuya ilişkin bilgi vermediğini, hukuka aykırı işlem yapıldığını söyledi. 
Arıklı, lise mezunlarını mesleki eğitme yönlendirmek gerektiğini, herkesin üniversite mezunu olması gerekmediğini kaydetti. 
Arıklı, yükseköğrenime yönelik ayrı müsteşarlık oluşturulması önerisinde bulundu. 
 

Erhan Arıklı

Yüksek Öğrenim Dairesi müsteşarlığa çevrilecek

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Yüksek Öğrenim Dairesi’ni müsteşarlığa çevirme yönünde çalışmalar yaptıklarını açıkladı

Meclis’te konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüksek öğrenim sektörünün ülkenin geleceği olduğunu, siyaseten ari bir yönetim için YÖDAK’ın yasasının, kurumun bağımsızlık ve özerkliğine yönelik hazırlandığını belirtti. 
Çavuşoğlu, üniversite sektörüne yönelik Strateji Belgesi’nin Bakalar Kurulu’nda geçtiğini, gelecek yıl çalışmanın tamamlanacağını, üniversitelerden birinde yaşanan olumsuzlukların tüm KKTC üniversitelerini olumsuz etkilediğini söyledi. 
Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları üç açılımla sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını belirtti. 
Yüksek öğrenim sektöründe eksiklik ve sorunlar bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ben DAÜ kurumunun yanındayım.” dedi. 
Sorumlu ve bağımsız olması için her türlü yetki verilen YÖDAK’ın  5-6 yıldır üye ve başkanıyla arasında sıkıntı yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, YÖDAK’ın her üyesinin, atandığı yolla görevden alınmasına ilişkin bir değişiklik önerisini Meclis’e getirmeyi düşündüklerini söyledi. 
YÖDAK ile DAÜ arasındaki soruna yönelik girişimlerle ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Çavuşoğlu, bazı YÖDAK üyelerinin çeşitli yazışmaları basına sızdırdığını, bakana “yetki aşımında bulunduğuna yönelik yazı yazdığını” söyledi. 
Çavuşoğlu, Yüksek Öğrenim Dairesi’ni müsteşarlığa çevirme yönünde çalışmalar yaptıklarını da ifade etti. 
Denetim Tüzüğü ile ilgili Sayıştaylıktan görüş beklediklerini, müsteşarlığın da bir iki ay içinde tamamlanması hedefinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, ülkenin rakiplerinin çok olduğunu, altyapı sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde pazarlama sorunlarının aşılmasının zor olduğunu kaydetti. 
Çavuşoğlu, DAÜ’nün kurumsal yapısının korunması ile rektörlük tartışmalarını ayrı konular olarak değerlendirdiklerini söyledi. 

Nazım Çavuşoğlu

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.