escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
banner82

LİDERİMİZ DR. KÜÇÜK'Ü ÖLÜMÜNÜN 31. YILDÖNÜMÜNDE SAYGI İLE ANIYORUZ


Metin FAHRİOĞLU

Metin FAHRİOĞLU

Okunma 15 Ocak 2015, 23:07

Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük mücadelesinin Lideri Dr. Fazıl Küçükü ölümünün 31. Yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının  milli mücadelesi  denildiği zaman  akla gelen ilk iki isim Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif  Denktaştır. Faiz Kaymak ,  Osman Örek, Necati Özkan, Ümit Süleyman Onan, Ramiz Manyera ,Kemal Deniz, Prof. Dr. Derviş Manizade  ve daha niceleri Kıbrıs Türk halkının unutmadığı ve unutamayacağı  isimlerden bazılarıdır.

14 Mart 1906da Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköyde dünyaya gelen Dr. Fazıl Küçük  İlk öğrenimini ve Orta öğreniminin bir kısmını Lefkoşada tamamlamasının ardından   Lise öğrenimini  İstanbulda Özel İstiklal Lisesinde tamamladı.

İstanbul Tıp Fakültesinin 1. Sınıfını tamamladıktan sonra  Fransa ve İsviçreye giden Dr. Fazıl Küçük , Lozan  Üniversitesi  Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra  İhtisas yaparak “Dahiliye Uzmanı” oldu. 1937 yılında Kıbrısa  dönerek Lefkoşada serbest doktor olarak çalışmaya başladı.

Dr. Fazıl Küçükün  siyasi faaliyetleri  1931 yılına kadar uzanır.Dr. Fazıl Küçük daha bir  üniversite öğrencisi iken   Türk Maarifinin  İngiliz Müdürler tarafından yönetilmesinde ısrar eden  “Kavanin Meclisinin”  Türk üyelerine kaşı çetin bir mücadeleye girmişti.

Dr. Fazıl Küçük, bütün siyasi hayatı boyunca , gayretlerini Türk Okulları ile Evkaf idaresinin  Kıbrıs   Türk Toplumuna   devredilmesi için   Sömürge Yönetimini ikna   etme üzerinde  topladı ve  onlarla mücadeleye  girdi.

Ömrünü , Kıbrıs Türk Toplumunun mücadelesine adayan , Kıbrıs Türk Toplumunun  “Mücadele Önderi  ve Halk Adamı , “ Liderimiz Dr. Fazıl Küçük  mücadeleye girişini “Düşünüyordum ki , benden hizmet bekleyen bir Vatan, bir Türklük vardır ve bu da vazifelerin en büyüğü , en kutsisi olduğunu anlayarak işe koyuldum” diye özetlemişti.

Söz Gazetesinde toplum sorunlarını dile getiren Dr. Fazıl Küçük, Söz gazetesinin  1941de yayınını durdurması üzerine  14 Mart 1942de kendi gazetesi olan Halkın Sesi gazetesini yayınlamaya başladı ve editörü oldu.

İngiliz Sömürge Yönetimine karşı savaş açan  ve gazetesi Halkın Sesinde Kıbrıs Türk halkının haklarını savunan Dr. Fazıl Küçük 1942 yılında , “Türk,hakkını elde etmek ve hürriyetine  kavuşmak için  engel bilmez” diyordu.  Yine 1942de liderimiz Dr. Küçük: “Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır” diyordu.

Dr. Küçük, 21 Mart 1943de   Lefkoşa Belediye Meclisi Üyesi seçimlerini kazanarak 6 yıl süreyle  Belediye Meclis üyesi oldu.

Dr. Fazıl Küçük , 18 Nisan 1943de Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu KATAKın  kurucuları arasında yer aldı.23 Nisan 1944de Kıbrıs Türk Milli Halk Partisini kurdu. Partisinin ana hedeflerinden biri de Kıbrısın   Yunanistana ilhakına engel olmaktı.Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi 23 Ekim 1949da KATAK ile birleşerek  “Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisini kurdu. Dr. Fazıl Küçük, Parti Başkanlığına getirildi.

29 Kasım 1948de bütün Kasaba  ve  Köylerden  gelen Kıbrıs Türk Toplumunun katıldığı bir miting düzenledi. Bu mitingde Kıbrıs Türk Toplumunun,   İngiliz Sömürge Yönetiminin    kendi meselelerine müdahale edilmesine  artık izin vermemeye azimli  olduğunu bir kez daha anlattı.

Dr. Fazıl Küçük 1952 yılında, “Kıbrıs Türkü Atatürk İnkilabına bağlıdır ve onun akidelerine                      sonuna kadar bağlı kalacaktır” diyordu. Yine 1952de  Dr. Fazıl Küçük,“ Gayemiz , hür bir tebaa olarak bu  Ada üzerinde milli kültür ve haysiyetiyle yaşamaktır.  Bize her şeyi çok görenler , yaşamayı bile haram sayanlar artık anlamalıdırlar  ki uyanan , sahlanan bir Türklük meydana çıkmıştır. Açık yolun  yolcularıyız” diyordu.

1954den sonra , Kıbrısın uluslar arası ilgiyi çeken bir konu haline gelmesiyle , Dr. Küçük, İngilizlere ve  Rumların “Enosis” taleplerine karşı mücadelesini  hızlandırmış ve 15 Ağustos  1955 tarihinde  Partisinin adını Kongre sonucunda  “Kıbrıs Türktür Partisi” olarak değişti.

1 Nisan 1955de  Enosisi gerçekleştirmek için  faaliyete geçen EOKAya karşı KITEMB adında bir örgüt kurdu. Rumların tehditlerine karşın Eylül 1955de VOLKAN  “Var Olmak Lazımsa Kan Akıtmamak Niye”  Teşkilatını kurdu.

1955 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları arasında yapılan  üçlü Konferansı izlemek üzere  ,  Türkiyeden  iki Türk delege ile birlikte Londraya  giden Dr. Fazıl küçük,  4 Eylül 1955de  düzenlenen ve 5 bin kişinin katıldığı Trafalgar Meydanındaki büyük mitingde bir konuşma yaptı.

Ömrünü , Kıbrıs Türk halkının Özgürlük ve Varoluş mücadelesine adayan liderimiz Küçük, en büyük desteği halkından görüyordu. Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Türk halkının Milli Mücadelesini başarıyla yürütülmesi için , 1938lerden itibaren gece gündüz demeden köyleri dolaşıp , Kıbrıs Türk halkını mücadeleye hazırlıyor , örgütlüyor, yönlendiriyor ve moral takviyesi yapıyordu.

Yine liderimiz Dr. Fazıl Küçük, “Ey Kıbrıs Türkü; Türkiye seni hiçbir zaman yad ellere bırakmayacaktır. Bu vatanda , kendi bayrağın altında ebediyete kadar yaşayacağına emin ol ve yarınına ümitle bak” diyordu.

Dr. Fazıl Küçük, “Bugün bizim ise, yarın da bütün varlıkları ve bütün saadetleri ile yalnız çocuklarımızındır. Onları en iyi bir şekilde yetiştirmek bir borçtur” diyordu.Yine liderimiz Dr. Fazıl Küçük, “Bütün emelimiz memleketi sağlam karakterli Türk gençliğine bırakmaktır”  diyordu.

Mücadele yıllarında Dr. Fazıl Küçük “Mekteplerimizi kendimiz idare etmek emelindeyiz. Türk çocuğunun benliğini biz öğreteceğiz. Ona seciyeyi biz vereceğiz….Ey Kıbrıs Türkü, en ulvi vazifen ilimiz ocağımızın imdadına koşmaktır…Bizi kurtaracak milli bir mücadeledir… Mabet kadar kutsi ilim ocağımızın başında bayrağımızdan başka  bir bayrağı görmeye tahammül edemeyiz ve etmeyeceğiz… Türk , hakkını elde etmek ve hürriyetine  kavuşmak için mania bilmez” demişti.

Verilen mücadeleler sonunda  1 Eylül 1950den itibaren İngiliz Müdür  yerine  Türkiyeden Kıbrıs Türk  asıllı  Çorum Lisesi Müdürü Yavuz Gonnolunun gelişiyle  yeni  bir dönem başlar . Yükselen  eğitim ve öğretim seviyesiyle birlikte  Türk milliyetçiliği  Kıbrıs Türk toplumunda büyük bir önem kazanır.

Yeni Aile Kanunu  ile Türk Aile Mahkemeleri Kanunu 1951 yılında resmi gazetelerde yayınlanmış, Türk Aile Mahkemeleri Kanunu 1954de uygulamaya geçmiştir. 30 Aralık 1953de Müftülük seçimleri yapılır ve İngiliz Valisi tarafından  onaylanır.   15 Nisan 1956da da  Türk Toplumuna devredilen Evkafa Türk bayrağı çekilir.

Atatürk İlke ve Devrimlerine yürekten inanan  Dr. Fazıl Küçük 1956 yılında , “Bugüne  kadar Kıbrıs Türkleri , dininden ve milli varlığından hiçbir şey kaybetmiş değildir, her Ocakta en ücra yerlerde yaşayan Türkler , Atatürk İnkilabını tamamen hazmetmiş bir durumdadır” diyordu.

Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Toplumunun en zor günlerinde  1958de Türkiyeye giderek ,  8 Haziran 1958den itibaren  bir ay süreyle 6 Temmuza kadar  Türkiyede İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde  “Ya Taksim Ya Ölüm” mitingleri düzenledi.  Bu mitinglerde Dr. Fazıl Küçük, ısrarla  Taksim tezini savunmuş ; Muhtariyet ve diğer çözüm yollarına kapıları kapatmıştı…

19 Şubat 1959da Londrada Zürih ve Londra Anlaşmalarını Türkiye ,Yunanistan ve  İngiltere Dışişleri Bakanları yanında , Kıbrıs Rum Toplumu adına Makarios ve Kıbrıs Türk Toplumu adına da  Dr. Fazıl Küçük imzalamıştı. Dr. Fazıl Küçükü bir kurtarıcı gibi gören Kıbrıs Türk halkı onu  3 Aralık 1959da tek aday olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Muavini olarak seçiyordu…..

21 Aralık 1963de başlayan Kanlı-Noel saldırıları kısa sürede tüm adamıza yayılır. İşte o günde 1964 yılında Dr. Fazıl Küçük :  “Mabet kadar kutsal ocağımızın başına bayrağımızdan başka bir bayrağı görmeye tahammül edemeyiz ve etmeyeceğiz” diyordu.

1967 yılında da Dr.Fazıl Küçük, “Eğer bugün Kıbrısta bir Türk halkının mevcudiyetini dünya kamuoyuna  anlatabilmişsek bu ancak 120 000 Türkün eseridir. Bu eserde yedisinden yetmişine  her ferdin hissesi vardır” diyordu.

21 Aralık 1963 tarihinde  Kıbrıs Türk halkına karşı Rumların başlatmış olduğu Kanlı-Noel saldırıları sonrası  27 Aralık 1967de kurulan “Geçici  Kıbrıs Türk Yönetimi”nde Başkanlığa  getirildi. 18 Şubat 1973de görevinden ayrılan Dr. Fazıl Küçük , bayrağı dava arkadaşı  Rauf Denktaşa bıraktı  .

20 Temmuz 1974de yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan  Kıbrıs Türk halkı 15 Kasım 1983de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan eder.

Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır” diyerek mücadeleyi başlatmasından yarım asrı aşkın bir süre  sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanını yaşamının  son günlerinde                           gören  liderimiz Dr. Fazıl Küçük , “Bu son günlerimde hayata yeniden doğmuş gibiyim” diyor ve ömrünü verdiği mücadelenin bu mutlu aşamaya ulaşması karşısında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı  ile halkını selamlarken  göz yaşlarını tutamıyordu.

Dr. Fazıl Küçük , 15 Ocak 1984de tutulduğu hastalıktan  kutulamayarak tedavide bulunduğu  Londrada  henüz 78 yaşında iken   hayata gözlerini yumdu…..

Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinde ulu önder Atatürkün mazlum milletlere  ışık tutan , eşsiz  mücadelesini örnek alan liderimizi unutmadık ve asla unutmayacağız…

 

Kıbrıs Türk halkı  olarak ölümsüz liderimiz Dr. Fazıl Küçükü  bir kez daha  minnet ve şükranla anıyoruz…

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.