escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
banner82

2018 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri 10 Mayıs Perşembe Günü Veriliyor

banner27

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden birisi olan , uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” verilmektedir.

2018 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri 10 Mayıs Perşembe Günü Veriliyor

banner267

 

 

10 Mayıs 2018 Perşembe saat 19.00’da HiddenGarden-Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreninde ayrıca araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın M. Kansu üzerine yazmış olduğu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, “M.Kansu'ya Yazım Dünyasında Yürümek" başlıklı kitabın tanıtımı ile Eralp Adanır tarafından hazırlanan "Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 Yaşında" kitapçığı da konuklara dağıtılacaktır. 

2018 yılında ödül alan yazarlarımız ise şöyledir:

Vefa Ödülü-Harid Fedai

Kıbrıs Türk Edebiyatı ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla toplumsal kültürümüze  belleğine önemli eserler kazandırmıştır. Özellikle eski yazınımız alanındaki çalışmalarını ölümüne dek sürdüren Sayın Harid Fedai’ye bu yılki “Vefa Ödülü”verilmesi uygun görülmüştür.

Onur Ödülü-M.Kansu

Bir eğitimci olmakla birlikte uzun yıllar edebiyatımızın en üretken yazarı olan M.Kansu; öykü,şiir, çeviri  alanlarında   yayınlar  yapmıştır. 1959 yılından beridir bu alandaki çalışmalarından dolayı M.Kansu’ya “Onur Ödülü”verilmesi uygun görülmüştür.

Araştırma Ödülü- Orhan Kabataş- YakovosHacıpieris

Ülkemizin iki önemli dil araştırmacısı Orhan Kabataş ve YakovosHacıpieris’inbirlikte  yayımladıklar “Kıbrıs Türk Ve Rum Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü” çalışma,  685 sayfadan oluşuyor. Eserin yarısı Türkçe yarısı Rumca olarak yayımlandı.  Büyük bir boşluğu dolduracak olan çalışma bu alandaki öncü eserlerden birisidir. Bu bağlamda bu çalışmalardan dolayı iki yazara “Araştırma Ödülü”verilmesi uygun görülmüştür.

Öykü-Roman Ödülü-Bekir Kara

Kıbrıs Türk Öykü ,roman,tiyatro ve müzik alanında birçok ürün vermiştir. Eserlerinde; Kıbrıslının yaşamına,kültürüne, sıkıntılarına,geçmiş yaşantısına bir toplumbilimci gözüyle bakıp, kaleme almıştır. Düzgün dili,akıcı üslubuyla romancılığmız ve öykücülüğümüz gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Bu çalışmalarından dolayı yazara “Roman Ödülü”verilmesi uygun görülmüştür.  

Röportaj  Ödülü-Nezire Gürkan

Toplum belleğinde yer etmiş önemli kişileri ve olayları  yapmış  olduğu röportajlarla ölümsüzleştiren  ve  bunları kitaplaştıran usta gazeteci  Nezire Gürkan’a “Röportaj Ödülü” verilmesi uygun görülmüşür.

Şiir Ödülü-İlkay Adalı

Kıbrıs Türk Şiirinin ilk kuşağı olan “Urkiye Mine Balman, Pembe Marmara, Engin Gönül(Emine Otan)’den sonra şiirimizin ikinci kuşağının ilk öncülerinden birisi olan İlkay Adalı, 1960 yıllardan itibaren bu alanda üretimlerine devam etmektedir. Bu bağlamda  şaire “Şiir Ödülü”verilmesi uygun görülmüştür.

Tüm bu ödüllerimiz haricinde bu yıl, Birliğimizin 26. Yayını; Eralp Adanır’ın kaleme aldığı “M.Kansu .” kitabı tanıtılacaktır ve  EralpAdanır’a “M.Kansu” adlı kitabın yazarı olarak teşekkür plaketi verilecek.

   

            VEFA ÖDÜLÜ HARİD FEDAİ

HaridFedai  kimdir?12 Ekim 1930 Lefke-Kıbrıs doğumludur. Lefkoşa Lisesi’nden (1943-49), sonra yüksek-öğrenimini, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (1951- 53) ile İstanbul Üniversitesi’nde (1956-60)  sürdürdü. Öğretmenlik, Türk Dili ve Edebiyatı Müfettişliği,   Lefke   Sancak   ve   Bayrak Radyosu'nda yöneticilik yaptı. Bayrak Radyo (BRT) Kurumu bünyesindeki televizyonun kuruluş aşamasında (Eylül-Temmuz 1976-77) görevine ek olarak birimin müdürlüğünü de üstlendi. Bu kurumdaki görevini tamamlayarak Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi'nde bir süre (1983-88) çalıştıktan sonra üst-kademe yöneticiliğinden emekliye ayrıldı.

1992-2000 yıllarında Kıbrıs üniversitelerinde yöneticilik, yönetim kurulu ve araştırma merkezi üyeliği yaptı, öğretim görevlisi olarak hizmet verdi.

Harid Fedai, özellikle Kıbrıs Türk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleriyle tanınmaktadır. 1985'den bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok kongre ve toplantılara katılarak bildiriler sunmuş; gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye'de araştırma-inceleme yazıları yayımlanmıştır. Kitaplarının çoğu KKTC. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmış bulunuyor. Özgün şiirde iç-ahengin en önemli öğelerden biri olduğuna inandığından bu görüşünü kanıtlayıcı ürünler vermeği sürdürmektedir. Şiirlerinden seçkin bir demeti Koza (1997) adlı kitapta toplamıştır. Ahmet Peykân takma-adıyla yayımladığı taşlama/mizah şiirleri ise henüz kitaplaşmış değildir.

Lefkoşa Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülü'nü (Haşmet Gürkan'la birlikte) (Şubat 1987); Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim Ödülü'nü (Ekim 1998) ve İstanbul'daki Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Türk Dünyası Türk Dili Şeref Ödülü'nü (Mart 2002)  almıştır. Türk Dil Kurumu'nun Haberleşme Üyesi idi. 13 Ekim 2017 günü yaşama gözlerini yumdu.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:

1. Zenda Mahkûmları, AnthonyHope’dan tercüme, İstanbul 1952.

2. Kıbrıs'ta Masum Millet Olayı, İstanbul 1986

3. Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, Şiirler, Lefkoşa 1987.

4. Kıbrıslı AşıkKenzi Divanı, 3 Cilt, İstanbul 1989-1993.

5. Rûh-i Mecruh, Kaytaz-zâde Nâzım Efendi (ortak çalışma), Şiirler, İst., 1993.

6. Fethiyye-i Cezire-i Kıbrıs, İstanbul 1997.

7. Adsız Kitap, Müsevvid-zâde Avukat Osman Cemal, İst.1997.

8. Lefkoşa Mevlevihanesi (ortak çalışma), İstanbul 1997.

9. Kıbrıs Sanayi Mektebi, İstanbul 1997.

10. Kıbrıs Efsaneleri, Lefkoşa 1997.

11. Koza (Şiirler), İstanbul 1997.

12. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Cilt 9 : Kıbrıs Türk Edebiyatı, Ankara 1997.

13. Ziver Bey Tarihi, Ankara 1999.

14. Hatıralar, Fadıl Niyazi Korkut (ortak çalışma) , Kıbrıs, 2000

15. Dr. Hâfız Cemal Lokmanhekim  - Anı / Yaşantı -, 2001

16. Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler - 1, Ankara, 2002

17. Başhâkim Zekâ Bey, Lefkoşa, 2002

18.Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler- 2, Ankara, 2003

19. Handi Divanı-1 Gazeller, Ankara,2003

20. “Cümel-i Müntehabe-i Kemâl”den Seçmeler, Ankara,2003

21. Yadigar-ı Muhabbet,Lefkoşa,2004

22.Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler-1-,2005

                                              

ONUR ÖDÜLÜ M.KANSU

M.KANSU Kimdir?

1 Eylül 1938,Baf doğumlu.1958 yılında Öğretmen Koleji'ni bitirdi. Burslu olarak okuduğu Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Edebiyat Bölümü'nden 1960 yılında mezun oldu. 1969-70 öğrenim yılında, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi'ne devam ederek fark derslerini verdi. 1976 yılında, İskoçya'nın Glasgow kentinde üç ay süreyle 'uygulamalı halk eğitimi" kursunu tamamladı.

1960-83 yıllarında; çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Halk Eğitimi Şube Amiri ve yine aynı bakanlığa bağlı Temel Eğitim Müdürlüğü'nde müfettiş olarak görev yaptı.

İlk şiirini liseli yıllarında, ilk şiir kitabını, 1959 yılında yayımladı. 1960'lardan bugünlere değin şiir, öykü, deneme, yaşantı ve çeviri çalışmalarını sürdürmektedir.

Şiiri, önce "Garip Şiiri", 1960'lı yıllardan itibaren de "İkinci Yeni"etkisinde kalmıştır. Kıbrıs'ta, Fikret Demirağ’la birlikte "İkinci Yeni Şiir Hareketi"nin öncülüğünü yapmıştır. 1970'lerden 1980'lere değin 'Toplumcu Gerçekçi' şiirin etkisinde kalmış ve giderek çalışmalarını çağdaş şiirin çok boyutlu değişim ve gelişmeleriyle yeni düzlemlere taşımaya çalışmıştır.

Şiir ve öykülerinde; "insan/toprak/barış/aşk" ana öğelerinin, Doğu Akdenizli Türk kimliği ve duyarlığıyla örtüştüğü farkedilebilir. Şiir ve öykülerini, biçim ve içerikleriyle okura 'hazır' olarak vermek yerine, okuyucuların da sunulanları 'kazanmaları' için çaba göstermelerinden ve kendi izlek ve imgeleriyle katılmalarından yanadır. Deneysellik, çeşitlilik, değişim ve çağdaşlık sürekli koruduğu ilkelerindendir.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ’nden bazıları.

1-İkinin Yaşamı(Fikret Demirağ ile birlikte) (1959),Şiir

2-Piramit Acısı (1962), Şiir

3-Direnişten Önce(1968), Şiir

4-Marazlıyım Size Ve Zamana (1995),Şiir

5-Çığlık Kaç Renge Parçalanır (1995),Deneme

6-Alacakaranlık (1996), Şiir

7- Bir Elin Sıcaklığını Çaldım (1996),Öykü

8-Şaşırtıcı Bir Rüzgardır Değişim (1997), Şiir

9-Toprağım Şimdi Yorgun (1998), Şiir

10- Kendin Kadar Sev Onu (1998), Şiir

11-Ve Ansızın Güneş (1998), Şiir

12-Bir Solucanın İntihar Girişimi (1998) , Öykü

13-Son Yolcu (Makedonca)(1998), Şiir

14-"Midas'ın Parmakları" (Romence)(1999), Şiir

15-Kim Söyleyecek Ölü Olmadığımı(1999),Deneme

16-Aşk, Uzağımda Suya İnen Güneş(2000), Şiir

17-İki Ada(İsmet Değirmenci ile), Şiir,Resim

18-Martı dilinde Önemli Olan Neydi,(2001),Şiir

19-O’yum,Güneşin Defteri(Seçme Şiirler 1997-2000)(2005),Şiir

20-Büyücü(2006),Şiir

21-Yüzüm ve Gökyüzü Arasında Hayaletler(2007),düzyazı-Şiir

22-Boşluk(Öyküler 1962-2008)(2008),Öykü

23- Lefkoşa’yı Yürümek-1- Göllenmiş kirli Suya Baktım(2009),Öykü-Deneme

24- Lefkoşa’yı Yürümek-II- Yok mu Şarkısı Güneşin(2010),Öykü-Deneme

25-Toposvelogos-mekan ve söz,(2011), Şiir.

26-Çılgın Bir Dalgıç (Cd, 2016)

   ROMAN ÖDÜLÜ BEKİR KARA

                                  

Bekir Kara kimdir?

13 Temmuz 1945 tarihinde, eski adı Fasulla olan, Baf kazasının Bağrıkara  (Fasula) köyünde doğdu.  Rum saldırılar sonucu, 1958 yılında ailece göç edip yerleştikleri Yalova(Piskobu) köyünde ikamet ettikleri sırada; orta ve lise tahsilini Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde tamamladı.

            1971 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü’nün Sosyal Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. 1971-73 ders yıllarında Kanlıköy ve Ortaköy’de ilkokul öğretmenliği yaptı. 1973-1974’te  Piskobu’daki İngiliz üslerinde çalıştı.

            1974 Barış Harekatı’ndan sonra bu görevinden ayrılarak ailesi ile birlikte Güzelyurt’a yerleştirildi ve burada Gençlik, Spor ve Kültür İşleri Dairesi Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı. 1976 yılından sonra öğretmenlik görevine atandı ve bir çok okulda çalıştı. 1996 yılında Güzelyurt’taki Şehit Turgut Ortaokulu’nda Müdür Muavinliği görevindeyken, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

            1997 yılından 2001 arasında ,özel bir radyo tv.’de Genel Müdür olarak görev yaptı.

            Bekir Kara’nın, tiyatro yazma dalında birçok ödülü var.

            Müzik çalımaları da yapan Bekir Kara, bugüne dek otuzun üstünde “türkü” bestelemiştir. Bunlardan dördünün 1990 yılından beri TRT repertuarına kabul edilmiş, tv ve radyolarda çalınıp söylenmektedir.

            1997   

Bekir Kara öykü, tiyatro, roman,  alanlarında uğraş veren bir sanatçımızdır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:

l-Toplu   Oyunlar (l)(Tiyatro-1994)

2-Sırlar Ölümsüzdür(Öyküler-1996)

3-Bellekteki İzler (1)(Roman-1998)

4-Çalkantı(Öyküler-1999)

5-Kavuni(Roman-2001)

6-Bellekteki İzler (2)(Roman-2002)

7-Aşklar-Acılar-Çocuklar ve Torunlar,Roman, 2006

8-Aşka Dair, Öykü,

9-Toplu Oyunlar 2,Tiyatro,

10-Unutma, Bellekteki İzler,Roman,2011.

11-Katırcılar,Roman,2014.

RÖPORTAJ  ÖDÜLÜ- NEZİRE GÜRKAN

Nezire Gürkan Kimdir?Aynikola-Baf/Kıbrıs doğumludur. İlk ve orta eğitimini Kıbrıs’ta, üniversite eğitimini İstanbul’da yaptı. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu mezunudur. 1989 yılından beri Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK)’da haberci olarak çalışıyor. Çoğunluğu ajans bültenlerinden yüzlerce röportajı yayınlandı. Röportajlardan oluşan 6 ayrı kitabı var. Bunlardan ilki 2005’de yayınlanan eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’la ilgili “Zirvedeki Yalnızlık Kulesi”. Bu kitabın ardından 30’u aşkın farklı kişiyle röportajlarını 2010’da yayınlanan “Hayata İzler” adlı kitapta topladı. Bu kitabı 2012’de Serdar Denktaş’la röportaj niteliğindeki “Sistem Onu, O Sistemi Sevmedi” adlı kitap izledi. Yine farklı isimlerle röportajlardan oluşan “Hayata İzler 2″yi de 2013 yılında yayınladı. İş Kadınları Derneği’nin talebiyle 24 girişimci kadınla röportajlarını da 2015’de “Girişimci Kadınların Başarı Öyküleri” adlı kitapta topladı. Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la röportajlarını da 2017’de “MAT” adıyla kitaplaştırdı. Halen TAK ajansında editör olarak görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk annesidir

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ -ORHAN KABATAŞ

Orhan Kabataş kimdir?1959 yılında doğdu. Beşikdüzü Öğretmen Okulu’nu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. Yakındoğu Üniversitesi’nde Eski Türk Dilleri alanında mastır yaptı. Millî Egemenlik Makaleler Antolojisi (1985), Millî Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını (Zekai Güner ile birlikte; 1990), Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü (2007), Kıbrıs Türk ve Rum Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü (YakovosHacipieris ile birlikte; 2015, 20017) adlı eserleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ- YAKOVOS HACIPİERİS

YakovosHacıpieris kimdir?

 1967 yılında Kıbrıs'ın Atienu köyünde (Kiracıköy'de) dünyaya gelmiştir. Kıbrıs Üniversitesinde Türkoloji bölümünden mezun olmuştur. Son yıllarda toplumsal dilbilim araştırma programlarına araştırmacı olarak katılmaktadır. Bilimsel ilgi alanları; Kıbrıs lehçesindeki dil zenginliğinin sistematik bir biçimde incelenmesi, Kıbrıs lehçesinin tarihi ve etimolojik bağlamlarıyla ilişkisi, dillerin ve lehçelerin tarihi sürecini etkileyen dilde ödünçleme ve ödünç verileni geri alma konularını incelemek üzerinedir.

ŞİİR ÖDÜLÜ İLKAY ADALI

İlkay Adalı kimdir?14 ocak 1944 yılında Mağusa’da doğdu,1961 'de Lefkoşa Türk Kız Lisesi 'nden mezun oldu. Lise yıllarımda yazdığı şiirleri; Önce duvar gazatesinde sonra da yerel gazetelerin sanat sayfasında ve okulun Utku ve Beşparmak  dergisinde yayınlandı. Liseyi bitirdikten sonra K. T. Maarif Kütüphanesi'nde, ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Defterdarlık  Dairesi'nde kamu görevlisi oldu. 1964'ten itibaren Türk yönetiminde çeşitli dairelerde hizmet görerek 1987'de emekli oldu. Yazar,Kutlu Adalı ile evliliğininden üç çocuk sahibidir. Evlatlarının isimleri: İl, Kut ve Er’dir.

Bir suikastta kaybettiği eşi için Kutlu Adalı vakfını kurdu,

Uzun yıllar onunla birlikte kurucusu olduğu,Kıbrıs Yazarlar Birliği, Yeşil Barış Hareketi ve Barış Derneğinde çalışıp Barış için uğraştı.

Aldığı ödüllerin birkaçı şunlardır:

*Musa Anter Ödülü.

*Orhan Kemal Ödülü.

*Hümanist enternasyonalden John Lennon Ödülü.

*Balkanlarda Barış Ödülü.

*Nazım Hikmet Ödülü, Dali Belediyesi.

*Polonezköy’ün 100 kuruluş ödülü.

*Yunus Emre Ödülü.

*Necati Özkan Şiir Ödülü.

*Altın Mikrofon Ödülü.

*Tiyatro Ödülüdür.

Yayımlanmış Eserleri:

1-Sekize Üç Kala (1970)

2-Çivisi Kopmuş Dünya (1971)

3-Prangalı Umut (1973)

4-Çıkmaz Sokaklar (1981)

5-Kıyıdaki Ağaç (1993)

6-Gideyim Diyorum Buralardan (Kutlu Adalı'nın şiirleriyle, Temmuz 1998

Kitap ve cd leri yayınlandı. Şiirleri çeşitli gazetelerle dergilerde yayımlanmaktadır. Yalın bir şiir biçemi ve akıcı bir dili vardır.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.