banner411
banner69
banner449

Kayıt dışı işçi suçuna 1,3 milyon TL ceza

banner27

2018’de yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde 450 kayıt dışı işçi tespit edildi,1 milyon 328 bin 566 TL para cezası kesilirken, inşaat sektöründe yapılan kayıt dışı işçi denetimlerde ise 102 kayıt dışı işçi tespit edilerek 268 bin 170 TL para cezası kesildi. Bu yılın ilk beş ayında yapılan denetimlerde de 167 kayıt dışı işçi saptanarak 639 bin 830 TL ceza kesildi

Kayıt dışı işçi suçuna 1,3 milyon TL ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlık döneminde gurur verici icraatlar yaptıklarını dile getirerek, özellikle sigorta çalışanlarına gerçek maaş üzerinden yatırım yapılması konusunda resen kayıt ve işlem yapılmasının önünü açtıklarını vurguladı.

Çeler, toplumda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önemini, bilincini ve farkındalığını artırdıklarına dikkat çekerek, özellikle bakanlığa bağlı dairelerin personel sayısını artırarak, işleyişi daha etkin hale getirdiklerini kaydetti.

Bakanlık döneminde Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılan ödemeleri de kalem kalem anlatan Çeler, özellikle Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası’nda yapılan değişiklikle,  sigortalı çalışanların sigorta yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yatırılmasının önemini vurguladıklarını söyledi.

Çeler, sigortalı çalışanlara çağrıda bulunarak, çalışanların yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmaması halinde haklarında ciddi mağduriyet yaşayacaklarını vurguladı ve bu tür uygulamalara maruz kalanların derhal Sigortalar Dairesi’ne bildirim yapmasını istedi.

İşverenlerin kendisine kızdığını da dile getiren Çeler, sigortalı çalışanların haklarını korumak adına kararlı bir duruş sergilediklerini ve çalışanın gerçek yatırımının yapılmasının da önemine vurgu yaptı.

Çeler ayrıca, 1990’lı yıllardan beri revize edilmeyen Sigorta İlaç Listesi’nin revize edildiğini de dile getirerek, en fazla talep edilen 50 ilacın Sosyal Sigortalar Dairesi ilaç listesine eklendiğini vurguladı.

 “İş Sağlığı ve Güvenliği” tüzüklerinin de revize edilmesinin önemli icraatlardan olduğunu kaydeden Çeler, Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması’nın kurulmasının da önemine değindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bugün bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek, 15 aylık hükümet dönemine ilişkin icraatlarını anlattı. Basın toplantısında Çeler’e müsteşar ve müdürleri eşlik etti.

“GÖREVDEN AYRILIRKEN ALNIM AÇIK”

Toplantının ardından çalışma ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çeler, “Görevden ayrılırken alnım açık, önümü görerek, ne yaptığımı bilerek, benden sonra da gelecek arkadaşlara da birkaç tane iyi proje bırakarak ayrılıyorum. Bundan sonra buraya gelecek arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ve hizmet verdiği kesimleri özellikle çalışma hayatında, sosyal hizmetler alanında, sosyal güvenlik alanında topluma daha çok anlatarak, bakanlığın faaliyet alanı konusunda kamuoyunda bir farkındalık yarattıklarını belirtti.

Zeki Çeler, insanların artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her yaştan her kesime ve insan ömrünün her döneminde hizmet veren bir bakanlık olduğu bilincine vardığını ifade etti.

“ÇALIŞMA DAİRESİ’NE 14 MÜFETTİŞ KAZANDIRILDI”

Çeler, yıllardır tamamen boş durumda bulunan ve bir önceki hükümet döneminde 3 kişilik yetki alınabilen 14 kişilik III. Derece Çalışma Müfettişi kadrosu ilanı yapılarak, Çalışma Dairesi’ne 14 müfettiş kazandırıldığını dile getirdi. Çeler, “Söz konusu personel 1 ay süreyle hizmet içi eğitim ve Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde soruşturma memurluğu eğitimi alarak alana kazandırıldı” dedi.

Çeler şöyle devam etti:

“2018 yılında, Sosyal Hizmetler Dairesi kadrosuna 13 yeni sosyal hizmet memuru istihdam edildi. Ayrıca Sosyal Hizmetler Dairesi’ne süpervizör olarak hizmet verecek 1 sözleşmeli uzman istihdam edildi. Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 4 yeni memur kadrolu olarak istihdam edildi, 4 geçici memur kadrolandı”

ÇALIŞMA YAŞAMI… ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ YAPILDI

Konuşmasında çalışma yaşamından da bahseden Çeler,  “Son 1 yılda Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti belirlemek için üç kez toplanmıştır. Mart 2018’de asgari ücrete 190 TL,  Eylül 2018’de 255 TL ve Şubat 2019’da 530 TL olmak üzere brüt toplam 975 TL artış yapılmıştır” dedi.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEDE ETKİN DENETİM VE KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Kayıt dışı yaşamla mücadele kapsamında,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde ortak denetimler yapıldığını dile getiren Çeler, şöyle devam etti:

“Altı ilçede farklı günlerde ve saatlerde yapılan denetimlerde;  Polis tarafından durdurulan otobüs, minibüs vb yolcu taşımacılığı yapan araçlarla kamyon, kamyonet vb iş araçlarına ait evrak kontrolü yapılırken, sürücülerle çalışanların, çalışma izinleri ve sosyal güvenlik yatırımları Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişleri tarafından kontrol edilmiştir”

2018 yılında, Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde, bin 209 işyerinin teftiş edildiğini dile getiren Çeler, 2 bin 200 çalışan denetlenerek 450 kayıt dışı işçi tespit edildiğini anlattı. Çeler bu denetimler sonucu 1 milyon 328 bin 566 TL tutarında idari para cezası kesildiğini dile getirdi.

Çeler, “İnşaat sektöründe yapılan kayıt dışı işçi denetimlerde 157 inşaat teftiş edilmiş; 448 çalışan denetlenirken 102 kayıt dışı işçi  tespit edilerek 268 bin 170 TL tutarında para cezası kesilmiştir” dedi.

“1 Ocak- 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde; 245 işyeri teftiş edildi” diyen Çeler “818 çalışan tespit edildi, 167 kayıt dışı işçi saptanarak 639 bin 830 TL idari para cezası kesildi” dedi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Son 1 yılda Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde 411 inşaatın iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendiğini anlatan Çeler şunları kaydetti:

“İnşaat denetimlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve özel sektörde işe başlama saatlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla ‘İşyeri veya İşlerin Açılış ve Kapanış Gün ve Saatleri’ Bakanlar Kurulu kararı tadil ederek yeniden düzenlenmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan değişiklik ile 1 Mart 2018 tarihinden itibaren, inşaat sektöründe faaliyette bulunma;  Pazar hariç hafta içi günlerde sabah saat 07.00’den akşam 21.00’e kadar olacak şekilde sınırlandırılmıştır.  İlgili karara uymayan inşaatların denetimi için Polis Genel Müdürlüğü ile Belediyelerden destek alınmıştır”

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZİNLERİNDE YENİ DÜZENLEME

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin inşaat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine öğrenci çalışma izni için başvurularını durdurduklarını anımsatan Çeler “Ayrıca öğrenci çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler için; Yabancı Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 23. Maddesinde yer alan koşullar dışında;  öğrenim gördükleri üniversitede öğrenim gördükleri üniversiteden alacakları 1.sınıfı bitirmiş olma ve 2.sınıfa devam etmekte olduğunu gösteren belgenin de ilgili birime sunulması koşulu getirmiştir” dedi.

TEŞHİR VE UTANDIRMA UYGULAMASI

Çeler şöyle devam etti:

“Bakanlığımız, Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini, kayıt dışı işçi denetimleri ve Pazar günleri çalışma yasağına uymayan inşaatların isimlerini teşhir etme; yasal yükümlülüklerini yerine getiren örnek işverenlerin de ismini kamuoyu ile paylaşma kararını uygulamaya koymuştur”.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜZÜKLER REVİZE EDİLDİ

İş Sağlığı ve güvenliği alanında , "İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü"nün günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek Başsavcılığa aktarıldığını söyleyen Çeler şöyle devam etti:

“İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Esasları Tüzüğü ve İşyerlerinin Kısmen veya Tamamen Durdurulması Tüzüğü ile ilgili çalışmalarda sona gelinmiştir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan ve insan hayatını tehlikeye sokan işyerlerine yönelik olarak yapılan iş durdurma işlemlerinde;  Bakanlık tarafından mühür ve güvenlik şeridi uygulamasına geçildi”

İŞ YASASI DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI

22/1992 Sayılı İş Yasası’nın AB Müktesebatına uyum çerçevesinde yapılan değişiklikleri Bakanlık tarafından yeniden gözden geçirilerek günün şartlarına uygun olarak revize edildiğini kaydeden Çeler bu kapsamda, işyerlerinde puantaj defteri zorunluluğu, ödemelerde tek tip bordro sistemine geçilmesi, maaşların çalışanların banka hesabına yatırılması zorunluluğu ve çalışanların izin haklarında iyileştirmeler gibi konularda düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ FAALİYETLERİ…

Konuşmasında Sosyal Hizmetler Dairesi vakaları hakkında da bilgi veren Çeler şunları kaydetti:

“2018-2019 yılları arasında 14 çocuk, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından himaye altına alındı. 27 çocuk Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda devletin koruması altındadır. SOS Çocuk Köyü’nde ve SOS Gençlik Evi’nde 106 çocuk ve genç koruma altında tutulurken,  27 çocuk 24 koruyucu ailenin yanında bakılmaktadır. 10 çocuk ise Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından evlatlık verilmiştir.

Mağusa’da 42, Girne’de 7, Erenköy’de 2, Akdoğan’da 14, Lefkoşa’da 1, Güzelyurt’ta 32 olmak üzere ülke genelinde toplam 98 aile-ergen meselesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından takibe alınmıştır.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile imzalanan protokol kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuran şiddet mağduru kadınların hukuki destek alması sağlandı. 2014 yılında TOCED Yasası kapsamında yürürlüğe giren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hizmet Binası’nda Aralık 2018’den itibaren aktif olarak hizmet vermeye başladı. 

TOCED Yasası kapsamında, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Cinsiyet odak noktalarında görev yapacak personeller belirlenerek cinsiyet odak noktaları oluşturulmuştur”.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON MEKANİZMASI KURULDU

Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ve SOS Çocuk Köyü Derneği arasında;  kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi amacıyla, veri toplama ve eğitim konusunda iş birliği protokolü imzaladığını anımsattı. Çeler şunları kaydetti:

“Protokolle, toplanan aile veya ev içi şiddetle ilgili bilgilerin, en geç 24 saat içerisinde online sistemde paylaşılması, veri tabanı oluşturulması ve verilerin taraflarla paylaşılması amaçlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Strateji Geliştirme Bölümü, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Barolar Birliği işbirliği ile ülke genelinde ‘Aile Eğitim Programları’ hayata geçirilmiştir. Aile Eğitim Programı Uygulama Projesi kapsamında ilk eğitim Surlariçi bölgesinde uygulanmaya başlanmıştır”

Sosyal Hizmetler Dairesi personeline Mayıs 2018’de 80 kişinin katılımıyla motivasyon arttırmak amacıyla eğitim semineri verildiğini kaydeden Çeler, 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 52 kreş ve 6 özel yaşlı bakım evinin denetlendiğini de kaydetti.

İHTİYAT SANDIĞI’NDA ONLINE DÖNEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, müstahdemlerin İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki tüm işlemlerini online yöntemlerle görüp takip edebilecekleri yeni uygulamayı  11 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğunu ve İhtiyat Sandığı web sayfasında “işgörenportalı” oluşturulduğunu belirten Çeler şöyle devam etti:

“Bu portal üzerinden İhtiyat Sandığı kapsamındaki çalışanlara kendilerine ait işlemleri takip edebilme imkanı tanındı. İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne post cihazı takılarak, vatandaşa kredi kartı ile ödeme yapma imkanı ve kolaylığı tanınmıştır”

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ

Yerel İşgücünün İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 28 bin 586 kişiye İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan sosyal güvenlik desteği sağlandığını kaydeden Çeler, şunları şöyledi:

“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, basın sektöründe çalışanlara sosyal güvenlik desteği verilmesi yönünde düzenleme yapıldı. Destek kapsamında; basın sektöründe çalışanlara 36 ay süreyle, başvuru tarihinden itibaren sosyal güvenlik yatırımlarının tamamı iade edilmektedir.  Bu destekten son 1 yıl içinde 420 basın çalışanı faydalandı, 7 basın kuruluşunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü kapsamında sanatçılara yönelik sosyal güvenlik desteğini içeren düzenlemeyle, güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan veya işveren kaydı bulunan sanatçılara 60 ay süreyle sosyal güvenlik desteği verilmektedir.  Girne Gençlik Merkezi (GİGEM) tarafından düzenlenen Risk Altındaki Gençlere Meslek Kazandırma Eğitim Programı, Bakanlığımıza bağlı İstihdam Destek Merkezi (İDM) tarafından finanse edilerek hayata geçirildi.

Bakanlığımız, Milli Eğitim ve Kültür, İçişleri Bakanlıkları ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası işbirliğinde, Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumların topluma kazandırılması ve meslek sahibi olması amacıyla 9 farklı alanda kurs başlatılmıştır.

Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ile K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde hayata geçirilen İstihdam Güvenceli Hasta Refakatçisi Eğitim Projesi kapsamında, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çerçevesinde, hasta ve engelli bireyler için istihdam güvenceli refakatçi eğitimi başlatılmıştır"

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.