escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
banner82

İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacak

banner27

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokollerin, eğitimdeki sorunları çözecek önemli adımlar olduğunu söyledi. İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacağını belirten Çavuşoğlu, okulda görev yapacak koordinatörlerin de Türkiye’den atanmayacağını kaydetti

banner315
İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacak

banner267

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye ile imzalanan protokollerin, eğitimdeki sorunları çözecek ve ihtiyaç duyulan değişimleri gerçekleştirecek önemli adımlar olduğunu söyledi. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği mutabakat zaptı ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile imzalanan mutabakat metni konularında bilgi verdi. 
Mutabakat zaptı ile 2019-20 Öğretim Yılı’ndan itibaren kademeli bir yaklaşımla İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacağını belirten Çavuşoğlu, okulda görev yapacak koordinatörlerle ilgili detaylı açıklama yaparak, koordinatörün yasadaki karşılığının “zümre başkanı" olduğunu, okula Türkiye’den koordinatör gelmeyeceğini, okul içinde görevlendirme yapılacağını kaydetti.
Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç arasında imzalanan protokole de değinerek, protokol kapsamında denklik, yatay geçiş ve e-devlete aktarım hususunda yaşanan belirsizliklerin ortadan kalktığını kaydetti.
Toplantıya, bakanlık bürokratları ve daire müdürleri de katıldı.  


“MUTABAKATLAR, ÜLKEMİZ EĞİTİMİNDE VAR OLAN SORUNLARI ÇÖZMEMİZ VE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZE OLANAK SAĞLAYACAK”
Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir dizi temaslarda bulunduklarını, bu doğrultuda, TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile yoğun ve oldukça yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
Çavuşoğlu, bu görüşmeler sonucunda, Ankara ziyaretinde Mehmet Nuri Ersoy ile kültürel alanda bir süredir yapılan çalışmaların bir protokol metnine dönüştürülmesi ve en kısa zamanda bu protokolün imzalanması yönünde görüş birliğine vardıklarını söyledi. 
Çavuşoğlu, KKTC eğitim sisteminde değiştirmeyi hedefledikleri ve destek istedikleri noktaları aktardıkları görüşmeler sonucunda ise TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eğitimde iş birliğinin geliştirilmesi adına bir mutabakat imzaladıklarını ifade etti. 
Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile de Ankara’daki görüşmelerinin ardından KKTC yükseköğreniminde yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldıracak mutabakatı geçtiğimiz hafta İstanbul’da imzaladıkları protokolle hayata geçirdiklerini vurguladı.
“İmzaladığımız mutabakatların, ülkemiz eğitiminde var olan sorunları çözmemiz ve ihtiyaç duyduğumuz değişimi gerçekleştirmemize olanak sağlayacak önemli adımlar olarak görülmesi gerekmektedir. Ülke olarak geçirdiğimiz süreçte Anavatan Türkiye’nin vereceği her türlü destek bizim için çok önemlidir” diyen Çavuşoğlu, imzalanan iki anlaşma ile ilgili kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek için bu basın toplantısını düzenlediklerini ifade etti. 
 

“İLAHİYAT ANADOLU LİSESİ PROGRAMI AÇILACAK”
Çavuşoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Anayasa’nın 90’ıncı maddesi ve TC - KKTC Arası Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknik Alanında İşbirliği Protokol Onay Yasası’na göre imzalandığını vurguladı. 
Mutabakat zaptıyla 2019-20 Öğretim Yılı’ndan itibaren kademeli bir yaklaşımla İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacağını belirten Çavuşoğlu, İlahiyat Anadolu Lisesi programının 2019-2010 öğretim yılında altıncı sınıfına ve 2020-2021 öğretim yılında lise kademesinde bulunan İlahiyat Meslek Programının, İlahiyat Anadolu Lisesi Programına dönüştürülmesiyle dokuzuncu sınıfına öğrenci kabul edeceğini dile getirdi. 
 

YATAY GEÇİŞ İMKANI
İlahiyat Anadolu Lisesi Programına kayıt hakkı verilmesinin kolej sınavlarının kapsamı dışında bir anlayışla yapılacağını belirten Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer alacak İlahiyat Kolej Programı ile İlahiyat Anadolu Lisesi Programı arasında öğrenci yatay geçişlerinin olanaklı kılınacağını söyledi. 
 

KOORDİNATÖRLER
Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmen, idareci ve diğer tüm görevlilerin KKTC mevzuatlarına göre atanıp, görev yaptıklarına işaret eden Çavuşoğlu, okulda bulunan tüm alanları dikkate alan bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile iş birliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirileceğini söyledi. 
Çavuşoğlu, koordinatörlerle ilgili detaylı açıklama yaparak, koordinatörün yasadaki karşılığının zümre başkanı olduğunu, koordinatörün okul içinde yürütülen derslerde eşgüdüm sağlanması, düzenleme yapılması noktasında koordinasyon yapacağını belirtti. 
Okulda görev yapan öğretmenlerin koordinatör olabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, okula Türkiye’den koordinatör gelmeyeceğini kaydetti. 
 

“BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıkla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç arasında imzalanan protokol kapsamında denklik, yatay geçiş ve e-devlete aktarım hususunda yaşanan belirsizliklerin ortadan kalktığını kaydetti. 
Uygulanacak kurallarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu şunları kaydetti: 
“KKTC hukukuna göre kurulmuş olan bir üniversitedeki ön lisans veya lisans programına, ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınav sonuçlarına göre YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleştirilmiş olan T.C. vatandaşı öğrenciler; üniversiteye kayıt olduğu tarihte Türk vatandaşlığını taşıyor olmaları koşuluyla mezuniyetleri sonrasında denklik işlemlerine tabi tutulmaksızın diplomaları doğrudan tanınacaktır.
T.C. vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayarak mezun olan ve KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü ve üniversitenin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olacaktır.” 
 

AKADEMİK UNVANLARN TANINIRLIĞI
Akademik unvanların TC’de tanınırlığıyla ilgili YÖK ve YÖDAK’ın çalışma başlatmasının da kararlaştırıldığını söyleyen Çavuşoğlu, uluslararası öğrencilerin TC üniversitelerine geçiş yapabilmesi için KKTC’de en az iki yıl okuma şartı getirildiğini belirtti. 
Hukuk Fakültesi öğrencileriyle ilgili devam-devamsızlık tartışmaları noktasında sistemin içerisindeki öğrencilerin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, bu hafta içi rektörlerle toplu veya ayrı ayrı görüşmelerini tamamlayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Her ne kadar görüşümüzle bu konudaki tartışmalar örtüşmese de, sıkıntıların aşılması için süreç içerisindeki öğrencilere her türlü desteği vereceğiz” dedi. 

İşbirliği mutabakatın tam metni

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZABTI

Bu zapt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası ve eğitimle ilgili diğer mevzuatla birlikte okunur ve bundan sonra “taraflar” olarak anılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın iyi niyet temelindeki işbirliği hususlarını içerir.

Madde 1             Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki eğitim-öğretim faaliyetleri, KİSAV’ın Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden kiralama protokolü koşullarına uygun olarak yürütülür.

Madde 2             Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde hâlâ hazırda bulunan Kolej Programının yanında, aynı kampüs, aynı bina, aynı müdürlük altında 2019-2020 Öğretim Yılından itibaren, kademeli bir yaklaşımla İlahiyat Anadolu Lisesi Programı açılacaktır.

Madde 3             Kademeli bir yaklaşımla açılacak İlahiyat Anadolu Lisesi Programı; 2019-2020 Öğretim Yılında altıncı (6.) sınıfına ve 2020-2021 Öğretim Yılında lise kademesinde bulunan İlahiyat Meslek Alanı Programının, İlahiyat Anadolu Lisesi Programına dönüştürülmesiyle dokuzuncu (9.) sınıfına öğrenci kabul etmeye başlayacaktır.

Madde 4             İlahiyat Anadolu Lisesi Programına kayıt hakkı verilmesi kolej sınavlarının kapsamı dışında bir anlayışla okulun imkânları ve programın ihtiyaç duyduğu yeterlilikler programlar arasındaki denkliği sağlamak üzere TC Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre olacaktır.

Madde 5             Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer alacak İlahiyat Kolej Programı ile İlahiyat Anadolu Lisesi Programı arasında öğrenci yatay geçişleri olanaklı kılınacaktır. Yatay geçişlerde; İlahiyat Anadolu Lisesi Programından, İlahiyat Kolej Programına geçişler sınavı gerektiren, İlahiyat Kolej Programından, İlahiyat Anadolu Lisesi Programına geçişler ise sınavı gerektirmeyen düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 6             Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer alacak İlahiyat Kolej Programı ve İlahiyat Anadolu Lisesi Programının öğretim programları (müfredat) ve haftalık ders dağılım çizelgeleri, bahse konu programların ihtiyaç duyduğu alan yeterliliklerini karşılayacak bir yaklaşımla programlar arasındaki denkliği sağlamak üzere TC Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak  KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca belirlenecektir.

Madde 7             Meslek derslerindeki verimi artırmak amacıyla öğretim teknikleri açısından öğrenci sayısına bağlı sınıflar oluşturulması, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin tüm programlarında da uygulanır.

Madde 8             Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmen, idareci ve diğer tüm görevliler KKTC mevzuatlarına göre atanır ve görev yaparlar. Ancak okulda bulunan tüm alanları dikkate alan bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilir.

Madde 9             Bütünlüklü bir yaklaşımla eğitimde sürenin hem yıl içindeki hem de gün içindeki süresi dikkate alınarak öğrencileri eğitim-öğretim uygulamaları ile daha fazla buluşturmak ve bu uygulamaların verimliliğini artırmak amacıyla başlatılacak tam gün eğitim projesinin pilot çalışmaları için belirlenecek okulların, farklı tür ve kademelerde olması sağlanacaktır.

Madde 10           Tam gün eğitim projesi pilot uygulamalarının, farklı tür ve kademedeki okullarımızda olması esasına bağlı olarak Hala Sultan İlahiyat Koleji de tam gün eğitim projesinin pilot uygulamasının gerçekleştirileceği okullarından birisi olarak belirlenecektir. Ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte 2019-2020 Öğretim Yılında pilot okullarda tam gün eğitime geçilebilir.

Madde 11           Tam gün eğitim projesinin gerek pilot uygulamalarında gerekse bütünlüklü bir şekilde sürdürülebilir bir anlayışla eşzamanlı olarak sisteme entegre edilmesinde ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların (ulaşım, iaşe, alt yapı, hizmetler vb.) karşılanması için her türlü ekonomik desteğin verilmesini taraflar kabul eder.

Madde 12           KKTC ile TC arasında kültürel ilişkilerin gelişmesi, mesleki uygulamalar, yaz eğitimi, kültürel etkinlikler, kardeş okul ve her kademedeki öğrencilerin staj yapmalarına imkân verilmesi için daha yoğun işbirliğine gidilecektir.

Madde 13           KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı her alan ve kademedeki öğretim programı (müfredat), ders kitabı oluşturma, materyal geliştirme ve diğer eğitimsel uygulamalar için teknik düzeyde işbirliği yapar.

Madde 14           Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinden kiralama koşullarına uygun olarak Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinin konaklama, eğitim ihtiyaçları, takviye kurslar, bu kursların ihtiyacı olan kitap-yayın ve otomasyon desteği KİSAV tarafından koordine edilir.

Madde 15           Bu Mutabakat Zaptı 09 /07/ 2019 tarihinde Türkçe olarak iki asıl nüsha halinde imzalanmış olup, yedi (7) yıl süre ile akdedilmiştir. Bu süre sonundaki altı (6) ay içerisinde taraflardan herhangi birisinin farklı bir değerlendirmesi olmaması durumunda otomatik olarak uzamış kabul edilir.

               

                       Ziya SELÇUK                                                                 Nazım ÇAVUŞOĞLU

               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                        KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

                 MİLLİ EĞİTİM BAKANI                                             MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.