banner255
banner82

Mevcut düzen, gençleri koruyamıyor

banner27

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Hakları ve Çocuk Hakları Çalıştayı’nda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

banner262
Mevcut düzen, gençleri koruyamıyor

banner267

 Gençlik Hakları Çalıştayı’ndan çıkan sonuçlar

*Gençler eğitim kalitesindeki düşüklükten şikâyetçi

*Uyuşturucu, şiddet, zorbalık ve tacize önlemler yeterli değil

*Gençler, devlet ve eğitim sisteminden teşvik bekliyor


Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Hakları Çalıştayı’nda gençler arasında taciz olaylarının yaşandığı, aile içi şiddet gibi konularda mevcut düzenin gençleri koruyamadığı ortaya çıktı.  

Çalıştaya katılan gençler, uyuşturucu, şiddet, zorbalık, taciz vb. konulardaki uygulama ve önlemlerin yeterli olmadığını, bundan dolayı kendilerini toplum içerisinde güvende hissetmediklerini belirterek, özellikle gençlerin dilinden ve kaygılarından anlayan bilinçli kurumlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.  

Cumhurbaşkanlığı’nda 26 Nisan ve 18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Gençlik Hakları ve Çocuk Hakları çalıştaylarının sonuçları dün açıklandı.

Çocuklar ve gençlerle yapılan iki ayrı çalışma toplantısında, çocuklar ve gençlerin aile ilişkileri, okul yaşamı ve öğretmen ilişkisiyle ilgili görüşleri, sanal zorbalık, gündelik hayata ilişkin kaygıları hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı sonuç raporu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından basınla paylaşıldı.

 “Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen Gençlik Hakları Çalıştayı’nın genel sonuçları şöyle:

“Gençlerin gençlik hakları konusunda bilinç seviyelerinin yüksek olduğu gözlemledi.

Gençlerin, var olma hakkı, iletişim hakkı, ülkesel ve yerel karar alma ve uygulama mekanizmalarında söz hakkı, birey olarak kabul görebilme, kendini koruma hakkı ve devlet ve ilgili kurumlar tarafından korunma hakkı, altyapısı yeterli imkanlarda eğitim alma hakkı, üniforma seçme konusunda söz hakkı başlıkları; gençlik haklarını oluşturan unsurlar olarak çalıştay sonucunda göze çarptı.

Eğitim ve kariyer konuları; gençlerin önem addettiği ve kaygılı oldukları konular olarak ortaya çıktı.

Sosyal hayat ve iş olanaklarının yanı sıra; eğitim kalitesindeki düşüklük de gençlerin şikâyetçi olduğu konular arasında.

Gençler, kendilerini geliştirme anlamında devlet ve eğitim sisteminden yönlendirme / teşvik/ imkan/ danışmanlık/ mentor rolü bekliyor.  

Gençlerin birçoğu özellikle söz hakkı olmaması /ciddiye alınmama ve kendi hayatlarını belirleyememe konularında sorun yaşadıklarını, köken ayırımcılığı, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, zengin/fakir, köy/şehir, torpilli/torpilsiz gibi ayrımcılıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.  

Bazı erkeklerin kadınlara kıyasla daha ‘az baskı’ altında olduğu ifade edildi. Gençler arasında taciz olaylarının yaşandığı da bu çalıştay sırasında ortaya çıktı.  Çalıştaya katılan öğrenciler, okullardaki çok kültürlü ortamla ve/veya sorunlarla baş edebilmekte mevcut sistemin yetersiz kaldığı da dile getirdi.  

Gençler, çalıştayda kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmakla yükümlü kurumların aslında yetersiz olduğunu ve bu tarz kurumlara güvenemediklerini belirtti. Özellikle rehber öğretmen kurumunun yetersizliği ön plana çıktı.

AİLE İÇİ ŞİDDET KONULARINDA MEVCUT DÜZEN GENÇLERİ KORUYAMIYOR

Çevrelerinde özgüven eksikliği yaşayıp intihara teşebbüs eden ve/veya çeşitli sebeplerle psikolojik sorunlar yaşamakta olan öğrencilerin varlığı da çalıştayda dile getirildi. Aile içi şiddet gibi konularda mevcut düzenin gençleri koruyamadığı da bu çalıştayda ortaya çıktı. . 

Çalıştaya katılan gençler genel olarak birey olarak kabul edilmeme, ciddiye alınmama ve söz haklarının olmamasından şikâyetçi. Gençlerle ilgili politikalar veya eğitim sistemi belirlenirken gençlerin de görüşlerinin alınmasına büyük önem veriyor.  

Uyuşturucu, şiddet, zorbalık, taciz vb. konulardaki uygulama ve önlemlerin yeterli olmadığını, bundan dolayı kendilerini toplum içerisinde güvende hissetmediklerini belirten gençler, özellikle gençlerin dilinden ve kaygılarından anlayan bilinçli kurumlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.  

ÜLKE İÇİN ÖNERİLER…

Gelecekte daha mutlu gençlere sahip bir ülke için gençler önerilerini de sıraladı.

Gençlere göre; daha iyi bir toplum için iyi yetiştirilmiş ve yeterli eğitim almış gençler çok önemli. Mesleki eğitim konusunda sistemli ve planlı yatırımlar yapılarak gençler için iş çeşitliliği ve olanakları arttırılmalı. İşsizlik ve gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için devletin gereken önlemleri alması gerekiyor.

Gençlere göre; gençlik politikalarının hayata geçirilmesi ile ilgili kurumlarla yapılara daha fazla bütçe ayrılması yoluyla gençlerin kaygılarının azaltılacağı daha fazla etkinlikler yapılmasının mümkün olabilecek.

GENÇLER EN ÇOK AİLELERİNDEN, EN AZ EĞİTİM SİSTEMİNDEN MUTLU

Gençlerin yeteneklerini göz önünde bulunduran bir eğitim sistemi oluşturulması ve devlette kayırmacılık ve torpilin ortadan kaldırılması, istihdamlarda adil olunması oldukça önemli.

Gençlerin en önem verdikleri başlıklar ise aile, kariyer, eğitim, sosyal aktiviteler, arkadaşlar ve ilişkiler.

Çalıştay sonucunda; gençler en çok ailelerinden, en az ise eğitim sisteminden mutlu olduklarını ifade etti.

Çocuklar önemsenmek istiyor

Çocuk Hakları Çalıştayı’na göre, çocuklar temel ihtiyaçların ihmali, sevgi ihmali, yalnız bırakılma ve fiziksel istismar konularında endişeli. Çocuklar ayrıca, bazen ailelerinin ve öğretmenlerinin kendilerini umursamadığı görüşünde


Çocuk Hakları Çalıştayı’ndan çıkan sonuçlar

*Çocuklar, sınıftaki öğretimin düz anlatım olmasından sıkılıyor

*Çocuklar, dolaplarının karıştırılmasından rahatsız

*İnternette kötü fotoğraf ve şiddet içerikleriyle karşılaşıyorlar

Cumhurbaşkanlığı’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 26 Nisan’da yapılan çalıştaya 80 öğrenci katıldı.

Çocuk Hakları Çalıştayı’na katılan öğrenciler  özellikle temel ihtiyaçların ihmali, sevgi ihmali ve yalnız bırakılma, özel alanların istismarı, fiziksel istismar, görmezden gelinme ve değersizlik konularında vurgular yaptı.

Katılımcı öğrenciler, bebeklerin beslenmelerine önem verilmediği takdirde bebeklerin ihmal edilmiş olacağı farkındalığına sahip.

Ayrıca öğrenciler, fiziksel ihmalin yanında çocukların duygusal ve sosyal olarak ihmal edilebileceğini düşünüyor.

Çalıştaya katılan öğrenciler, bazen ailelerinin, çevrelerinin ve öğretmenlerinin kendilerini umursamadığı, önemsemediği ve dinlemediği görüşünde. Görüş bildiren çocuklar, zaman zaman kendileriyle değil başka şeylerle ilgilenen yetişkinlerden bahsederek, sevgi ihmaline ve yalnız bırakılma korkusuna vurgu yaptı.

Çalışmanın sonucuna bakıldığında, çocuk hakları ve sorumlulukları ile ilgili olarak eğitim öğretim hakkı, oyun oynama hakkı, özel gereksinimli çocuk hakları, aile ve devletin sorumlulukları, sağlık hakkı ve maddi destek konularında görüşler belirten katılımcı öğrenciler, okula gitme ve okul haklarını sıklıkla vurguladı.

Ders yüklerinin ağır olmasına dikkat çeken çocuklar, yeteri kadar oyun oynayamadıklarını, sokak ve parkların kendileri için güvenli olmadığını düşünüyor.

SEVGİ İHMALİ VE YALNIZ BIRAKMA

İhmal ve istismarla ilgili olarak, özellikle temel ihtiyaçların ihmali, sevgi ihmali ve yalnız bırakılma, özel alanların istismarı, fiziksel istismar, görmezden gelinme ve değersizlik konularında vurgular yapan katılımcı öğrenciler, bebeklerin beslenmelerine önem verilmediği takdirde bebeklerin ihmal edilmiş olacağı farkındalığına sahip.  

Ayrıca öğrenciler, fiziksel ihmalin yanında çocukların duygusal ve sosyal olarak ihmal edilebileceğini düşünüyor.

Katılımcı öğrenciler, bazen ailelerinin, çevrelerinin ve öğretmenlerinin kendilerini umursamadığı, önemsemediği ve dinlemediği görüşünde. Görüş bildiren çocuklar, zaman zaman kendileriyle değil başka şeylerle ilgilenen yetişkinlerden bahsederek, sevgi ihmaline ve yalnız bırakılma korkusuna vurgu yaptı.

Katılımcı öğrencilerin bazıları arkadaşlarının kitap, çanta gibi kırtasiye malzemelerine bile sahip olamadıklarından yakınmakta, bu durum çocuklar için eğitim öğretim hakkının nasıl algılandığını gözler önüne seriyor.

Katılımcı öğrenciler, bazı zamanlar sadece sınıfta ders işlemelerinden ve sınıftaki öğretimin düz anlatım olmasından sıkıldıklarını, özellikle teneffüse çıkmalarının bir hak olduğunu, oyun oynamanın kendilerinin doğal hakları olduğunu söyledi.

Bunların engelli çocukların da hakkı olduğunu ama engelli çocukları dışarıda pek göremediklerini belirten çocuklar, engelli çocukların yardım ve destek bulmaları halinde her şeyi başarabileceklerini ifade etti.

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE AİLENİN VE DEVLETİN SORUMLULUKLARI

Ailelerin ve devletin sorumlulukları olduğunu söyleyen çocuklar, ailenin sorumluluklarına örnek olarak, çocukların güvenliğini sağlama, bakım, okula götürüp getirme, çocuklara her konuda yardım etme davranışlarını, devletin sorumluluklarına örnek olarak ise fakir çocuklara yardım, yemek ve konut yardımını verdi.

Sağlığın önemine de vurgu yaparak, sağlıklı büyümenin bir mutluluk kaynağı olduğu, öğrencilerin hastalıklara karşı aşılanmasının önemli olduğu yönünde görüşler bildiren katılımcı öğrenciler, fakir çocukların sadece evde oturup sosyalleşemeyeceğini ve beslenemeyeceğini, çocukların sağlıklı sosyal, mental ve bedensel için ailelere sürekli ve kurumsal destek verilmesinin gerekli olabileceği görüşlerini de paylaştı.

DOLAPLARININ KARIŞTIRILMASINDAN RAHATSIZ

Katılımcı çocuklar, özel eşyalarının ve dolaplarının karıştırılmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek, özel alanlarının gizli kalması gerektiği ve aşırı kontrolcü ebeveynlerin olduğunu vurguladı.

Bu görüşü bildiren öğrencilerin özel alanlarının istismarı ve helikopter anne-babalık konularında oldukça şikâyetçi oldukları gözlendi.

Görüş bildiren öğrenciler, zaman zaman çevrelerinde şiddet içeren olaylar gördüklerini söyleyerek, fiziksel istismara ve şiddet olaylarına vurgu yaptı.  

Çocuklar şiddet, ihmal, istismar ve her türlü tehlikeye karşı korunmalarının hakları olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin kendilerine cevap vermemesinden ve öğretmenlerin kendilerini görmezden gelmesinden dolayı kendilerini değersiz hisseden katılımcı öğrenciler de mevcut.

İNTERNETTE KÖTÜ FOTOĞRAF VE ŞİDDET İÇERİKLERİYLE KARŞILAŞIYORLAR

Okul, internet ve çevre güvenliğiyle ilgili olarak okul ortamında güvenlik, internet ortamında güvenlik ve çevre güvenliği konularında görüşler bildiren katılımcı çocuklar, okullarında ve sınıflarda güvenli hissettiklerini belirtti.

Buna karşın bazı durumlarda internet ortamlarının güvenli olmadığını, kötü fotoğraflar gördüklerini, şiddet içeren içeriklerle karşılaştıklarını da belirttiler.  

Görüş bildiren çocuklar, anne-babalarının ve tanıdıkları kişilerin yanında oldukça güvende hissettiklerini ifade etti.

ÇOCUKLAR DÜZGÜN DAVRANIŞLAR İÇİN YAŞANAN DENEYİMLERİNİ ÖRNEK ALIYOR

Katılımcı çocuklar adalet konusundaki görüşlerini genel olarak iyi insan olmak, dürüst olmak, adil davranmak ve saygılı olmak gibi kavramlarla ifade etti.

Örnek alınan güzel davranışlar konusunda, çocuklar, özellikle annelerinin ve öğretmenlerinin davranışlarını örnek aldıklarını belirtti.

Görüş bildiren çocuklar, aile içi yardımlaşma döngüsü hakkında çokça örnek verdi. Aile içinde herkese ve tüm arkadaşlara yardım etmenin ne kadar erdemli bir davranış olarak algılandığı katılımcı ifadelerinden anlaşıldı. Katılımcı çocukların çok büyük bir kısmı yardımlaşmanın değerinin farkında.  

Görüş bildiren çocuklar, derslere çalışmadıkları takdirde düşük not aldıklarını ama bu durumu çalışarak, sorumluluklarının bilincinde olarak düzeltebileceklerini ifade etti.

Ayrıca katılımcı öğrenciler, çocukların ev ödevi sorumluluğu olduğunu, yetişkinlerin ise iş hayatında sorumlulukları olduğunu belirtti. Özetle, sorumluluklar konusunda çocuklar okuldaki davranışlarını ve anne babaların uyarılarıyla ilgili sorumluluklarını ön plana çıkardı.

Görüş bildiren çocuklar, spor etkinliklerinde veya kantin sıralarında yaşanan olaylar sonucunda ya da bir arkadaşlarını üzdüklerini anladıkları durumlarda hatalarının farkına varıp özür dileyebildiklerini sıklıkla ifade etti.  

Kısacası, özür dileme konusunda çocukların çok hassas oldukları görüldü. Çocuklar, yanlış yapıldığında özür diliyorlar veya özür dilenmesini bekliyorlar.

Farklılıklar konusunda alınan görüşlerde karakter farklılıkları, fiziksel farklılıklar ve bireysel zevkler vurgulandı. Katılımcı çocuklar duygusal, psikolojik, bireysel zevk, sosyal statü, damak tadı, hobi, zekâ, saygı, değer, ahlak ve fiziksel özellik açısından kendi farklılıklarını ifade ettiler.

Ayrıca çocuklar, akranlarının kendilerinden farklı olmasını yargılamadıklarını ifadeleriyle yansıttı.

Çalışmaya katılan çocuklar, nasihat, öğüt ve şartlı ödüllendirme vaatlerinden ziyade aile ve yakın çevrelerindeki büyüklerin davranışlarını çok daha fazla önemseyip dikkate almakta.

Temiz çevrede yaşama hakları olduğunun bilincinde olan çocuklar, savaş ve her türlü çatışmadan uzak yaşama taleplerini de ifade etti.

 “Gençler söz haklarına saygı duyulmasını istiyor”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hüdaoğlu, çalıştayların en çarpıcı sonucunun; çocukların ve gençlerin söz haklarına saygı duyulması talebi olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, iki çalıştayın yaygın ve ciddi sorunları, kaygıları ortaya çıkardığına dikkat çekerek, çalıştayların en çarpıcı sonucunun; çocukların ve gençlerin söz haklarına saygı duyulması talebi olduğunu vurguladı.

Hüdaoğlu, “Çocuklarımız ve gençlerimiz, kendilerine yeterince kulak verdiğimiz, görüşlerini önemsediğimiz, kendilerini birey olarak kabul ettiğimiz kanaatinde değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın bugünün ruhuna uygun olarak çocukların ve gençlerin kendi görüşlerinin ilgili kurumların ve kamuoyunun dikkatine getirilmesi için iki önemli raporu gündeme getirdiğini belirten Hüdaoğlu, şöyle konuştu:

“Çocuk ve Gençlik Bayramlarının sadece eğlenceye dönük etkinliklerle kutlanmasının yeterli olmayacağına, çocukların ve gençlerin koşullarının daha iyi hale getirilmesi için neler yapılması gerektiğine yoğunlaşmak gerektiğine inanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talimatlarıyla iki çalıştay düzenlendi. Çalıştaylarda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nı eşi, ülkemizde alana ilişkin en deneyimli uzmanlar arasında yer alan Meral Akıncı yol gösterici oldu.”

Çalıştaylar hakkında bilgi veren Hüdaoğlu, çalıştay sonuçlarının özet olarak medya ve kamuoyu ile iki kapsamlı raporla ilgili kurumlarla paylaşıldığını, raporların Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Mahkeme, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ombudsman ve Polis Genel Müdürlüğü’ne ulaştırıldığını bildirdi.    

Çalıştaylara 80’i ilkokul; 80’i lise çağında olmak üzere toplam 160 öğrencinin katıldığını anımsatan Hüdaoğlu, 40 öğretmen ve müdürle eşzamanlı görüşüldüğünü, 40’ın üzerinde moderatör ve raportör görev aldığını aktardı.  

Cumhurbaşkanlığı’nın Çocuk ve Gençlik Hakları Çalıştaylarının, seslerinin duyulmasını, sözlerine kulak verilmesini bekleyen çocukların ve gençlerin görüşlerini almak için yapıldığını vurgulayan Gürdal Hüdaoğlu, her iki raporda ifade edilenlerin tamamıyla çocukların ve gençlerin görüşlerini yansıttığına işaret etti.  

Çocuklara kendilerini ifade etme şansı verilmesi halinde belki de diğer tüm sorunlarını kavrama ve çözmenin mümkün hale gelebileceğine dikkat çeken Gürdal Hüdaoğlu, şöyle devam etti:

“Çalıştaylara katılan çocuklar ve özellikle gençler, bayramlarının eğlence boyutu dışında kendilerine ilişkin konuların ele alındığı bu türden bir etkinlikle değerlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve biraz da şaşırttığını ifade ettiler. Onlara kulak vermeyi ‘şaşırtıcı’ olmaktan çıkarıp ‘olağan’ hale getirmeyi başardığımızda sorunların pek çoğu çözüm yoluna girecektir.”

 “Çocuklarımızın yaşamlarının daha iyi bir noktaya taşınabilmesi, hem devletin özeleştiri yapmasını hem de toplumun gerçeklerle yüzleşmesini gerektirir” diyen Hüdaoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

 “Öyle anlaşılıyor ki doğru yaptığımız şeylerin yanında epey de yanlışlarımız var. Bunları halı altına süpürmeden gün yüzüne çıkarmak ve her biri ile cesaretle mücadele etmek gerekir. İlgili tüm devlet kurumlarının bu raporlardan yararlanarak daha sağlıklı politikalar üreteceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi belirtiyorum.”

Bir gazetecinin yaşanan cinayet olayı sonrasında Başbakanlık’ın bir takım çalışma başlattığını, Cumhurbaşkanlığı’nın bu çalışmaların neresinde olduğu konusundaki sorusuna yanıt olarak ise Güral Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın her türlü toplumsal sorunu ilgili kurumlarla eş güdüm içinde çözümleme gayretinde olduğunu söyledi.

Yayımlanan çalıştay raporlarının çalışmalara da yol gösterici olacağına inanç belirten Hüdaoğlu, devletin bu çalışmaları bir bütün olarak kotarması gerektiğini vurguladı.

Çıkan sonuçların, hiçbir kurumun kendisini herhangi bir sorundan izole etme şansına sahip olmadığına dikkat çeken Hüdaoğlu, sorunların sosyal, siyasi, ekonomik gibi birçok yönü bulunduğuna işaret etti.

Hüdaoğlu, çalıştaylar hakkında bilgi verdi

“Çocukların da hakları var”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlattı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayınlanan 1 Haziran mesajında Malala Yousafzai’nin; “Kitaplarımızı ve kalemlerimizi elimize alalım. Onlar bizim en güçlü silahlarımız. Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem tüm dünyayı değiştirebilir” sözlerine atıfta bulunularak, eğitimin şiddet ve istismara karşı en güçlü duruş olduğu hatırlatıldı.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, çocuk koruma politikasının hayata geçirilmesinin aciliyetinin altının çizildiği mesajda, KTÖS’ün bu konuda üretilecek her çalışmaya katkı koymaya gönüllü olduğu hatırlatıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.